I våra mödrars händer

Författaren Lotta Lundberg reflekterar här om människovärdets skörhet utifrån två tyska filmer som gått upp på duken i höst: ”24 veckor” respektive ”Min mors händer”.

Red. 2016-12-05