Ikonen som kardinal Arborelius fick i 70-årspresent

Jag är ingen örn, jag har bara ögon och hjärta som en örn, ty trots min ringhet vågar jag betrakta den gudomliga Solen.

 

Den heliga Thérèse av Jesusbarnet. Foto: Mattias Piltz

Hon är ett älskat helgon, andligt snille och idag en vägledare för alltfler, också utanför den katolska kyrkan. Den heliga Thérèse av Jesusbarnet, som hon valde att kalla sig, tillhörde karmelitorden och dog i tuberkulos 1897, endast 24 år gammal. Som blott en av ett trettiotal utsågs hon 1997 till kyrkolärare, Doctor Ecclesiae, den högsta läromässiga status man i katolska kyrkan kan få.

I detta ikonporträtt, en av mina nya kompositioner, skänkt till kardinal Arborelius i 70-årspresent, är hon iklädd svart dok och pärlvit slängkappa. Från blå-gröna nyanser stegras ljuset tonalt till bländande vitt – pärlans färger – som här symboliserar den heliga Visheten: Thérèse är i sin tankevärld en dotter till Visheten, den andliga kunskapens moder. Under kappan skymtar den bruna dräkt som bärs av karmeliterna.

De innerliga anletsdragen förenar intelligens med personlig insikt. En ung kvinna, glödande av Guds närvaro, ser på oss. Den oförställda heligheten och starka, kärleksfulla blicken inbjuder oss till en resa i hennes sällskap, i Jesu efterföljd på djupet, där både lidanden och glädje ingår.

På ett charmerande sätt vägleds vi, särskilt genom Den lilla vägen, skriften hon främst förknippas med. ”Kärlek visar sig i gärningar”, säger hon här, ”så hur ska jag visa min kärlek? Stora gärningar är förbjudna för mig. Det enda sättet jag kan visa min kärlek på är genom att sprida blommor och dessa blommor är varje litet offer, varje blick och ord, och att göra de minsta sakerna för kärleken.”

Detalj av ikonen Heliga Thérèse av Jesusbarnet. Foto: Mattias Piltz

Boken inrymmer allt hon sagt och citatet talar om det hon främst vill vara: Kärleken – ett ord som för en mystiker som Thérèse är jordnära och osentimentalt. De små symbolbilderna på boksidorna i samspel med rosorna har teologisk och poetisk betydelse. Örnen och andra fåglar samt rosorna poängterar textens innebörd och erinrar om andra ord, viktiga för henne: ”Jag vill lida av kärlek och även njuta av kärlek, och så ska jag strö ut blommor inför din tron.” Utrymmet här tillåter inte förklaring av övriga miniatyrer.

Rosorna betecknar varje litet offer – för Thérèse så viktiga – de vardagliga självuppoffringar av tillgivenhet och omsorg vi alla i hennes efterföljd kan göra.

Lars Gerdmar 2019-09-25

Thérèse och Lars. Foto: Mattias Piltz

Baksidestext till ikonen Heliga Thérèse av Jesusbarnet. Foto: Mattias Piltz