In honorem Astrid

Astrid Söderbergh Widding, rektor för Stockholms universitet och professor i filmvetenskap, har fått den franska statens högsta utmärkelse, hederslegionen (La Légion d’honneur). Hon mottog insignierna på kvällen i dag, torsdagen den 19 november, vid en stilfull ceremoni i den franske ambassadörens residens på Narvavägen i Stockholm.

I sitt tacktal uttryckte Astrid bland annat sin uppskattning för det rika kulturella franska arv, särskilt på litteraturens och filmens områden, som hon redan som ung fick förmånen att ta del av. Mot bakgrund av de senaste dagarnas terrorattentat i Paris framhöll hon vikten av solidaritet med dem som drabbats av attentaten och hon lyfte dessutom fram det oeftergivliga värdet av det fria ordet, som också på ett särskilt sätt kännetecknar all forskning och akademisk verksamhet värd namnet.

Astrid Söderbergh Widding var fram till sitt tillträde som rektor för Stockholms universitet den 1 februari 2013 medlem av Signums redaktion. Signums medarbetarkrets representerades vid dagens ceremoni av docent Kjell Blückert och jesuitpater Ulf Jonsson. Astrid är också medlem av Dominikanordens tredje orden.

Red. 2015-11-19

bild 3

 

Samlade innan ceremonin, fr v: Kjell Blückert, Astrid Söderbergh Widding, dominikanpater Pascal René Lung, Ragnhild Söderbergh.

 

bild (8)

 

Den franske ambassadören Jacques Lapouge överräcker medaljen.

 

bild 2 (2)

 

 

 

bild 4 (2)

 

Astrid håller sitt tacktal.