Interreligiöst arrangemang i FN: Religiösa hjälporganisationer har unika förutsättningar

Genom världsomspännande nätverk och en holistisk inställning till varje person har trosbaserade organisationer unika förutsättningar att hjälpa migranter och flyktingar. Det var budskapet från en panel vid ett interreligiöst FN-arrangemang 3 maj, där observatören för Heliga stolen var medarrangör.

De nätverk som trosbaserade organisationer utgör möjliggör deltagande i alla delar av migrantens resa, och de trosbaserade organisationerna (till exempel Caritas) erbjuder ofta hjälp som andra aktörer varken kan eller vill ge.

I USA är sex av nio av de byråer som har nationellt uppdrag att arbeta med omfördelning av flyktingar konfessionella. De är religiöst motiverade, men får uppdrag för att de är erkänt effektiva bland annat tack vare goda kontaktnät i de lokalsamhällen som tar emot migranter.

Kardinal Luis Antonio Tagle, ärkebiskop av Manila och ordförande för Caritas Internationalis, påpekade att migration handlar om personer. ”Jag har noterat att en del människor som är rädda för migranter och flyktingar har haft väldigt lite personlig kontakt med dem”, sa kardinalen. ”De känner inte ens de människor de är rädda för. Genom att möta dem, röra vid deras sår, lyssna på deras berättelser och drömmar, kan vi känna igen oss själva i dem. De är inte främlingar.”

Paneldeltagare från judiskt och muslimskt håll vittnade om sina traditioners värnande om gästfrihet, och plikten att dela med sig och skapa trygga värdar. Den buddhistiska representanten, Gijun Sugitani, påpekade att religiösa ledare i ursprungsländer och målländer är sammanknutna genom globala nätverk, och att interreligiös dialog och kunskapsutbyte kan minska den friktion som kan uppstå genom kulturella och religiösa skillnader när människor söker nya hem.

Metropolit Emmanuel av Frankrike kopplade samman religiösa traditioners omsorg om mänsklig värdighet, mänskliga rättigheter och social rättvisa med omsorgen om fred och hållbarhet. ”De stora religiösa traditionerna betonar alla varje persons värdighet”, sa metropoliten, ”och den gemensamma framtiden för mänskligheten i vårt gemensamma hem. Därför kallar varje tro individer och samhällen att välkomna, stötta och skydda flyktingar, migranter och hemlösa bland oss.”

Red. 2018-05-14

Källa: Crux, via länken här