Intervju: 29 juni händelserik dag för kaldéerna

av FREDRIK HEIDING i samtal med ANTONIUS ALMALEH
Fredagen den 29 juni, då den helige Petrus och Paulus högtid firas, blir en händelserik dag för kaldéerna. Då kommer Hans salighet Louis Raphaël I Sako, som är kaldéisk patriark av Babylon och kaldéisk ärkebiskop av Bagdad, att utnämnas till kardinal vid konsistoriet i Rom. Samma dag kommer Antonius Almaleh att diakonvigas i kaldeisk rit i Jungfru Maria kyrka i Hovsjö, Södertälje.

Signum har fått tillfälle att göra en intervju med Antonius Almaleh som är engagerad i utbildningsfrågor genom sitt arbete på studieförbundet Bilda. Han har bland annat medverkat till en översättning av den kaldeiska mässordningen från kaldeiska till svenska.

I intervjun berättar Antonius först om sin kallelse till diakon- och prästämbetet i kaldeisk rit. Han kommer att prästvigas den 8 december i år. På frågan hur kaldéerna kan berika såväl Stockholms katolska stift som det svenska samhället generellt svarar Antonius att kaldeerna kan inspirera andra med sin starka tro och sina traditioner samt med hantering av svåra erfarenheter från ett krigshärjat Irak.

Konversationen tar också upp den betydelse som utnämningen av den kaldeiske patriarken Sako till kardinal kan få för kaldéerna. För honom är inte minst religionsfriheten en hjärtefråga.

Lyssna till intervju på drygt 15 minuter genom att klicka till vänster i gråsvarta rektangeln nedan.

 

Fredrik Heiding 2018-06-11

Läs också nyhet om patriark Sako via länken här

Intervju i Signum gjord av jesuitpater Ulf Jonsson och Antonius Almaleh med den kaldeiska biskopen Saad Hanna finns via länken här

Intervju med patriark Sako efter invigningen av Jungfru Maria kyrka den 8 december 2017 finns via länken här