Intervju med Jonna Bornemark, mottagare av årets Per Beskow pris

 Jonna Bornemark, docent vid Centrum för praktisk kunskap vid Södertörns högskola, mottog i går, fredag den 25 maj, Per Beskows pris 2018. Priset delades ut i går eftermiddag vid en festlighet i S:ta Eugenia församlings lokaler vid Kungsträdgården i Stockholm.

Per Beskows pris delas ut vartannat år till en framstående yngre akademiker som ägnar sig åt frågor inom teologins och filosofins områden. Tidigare år har Joel Halldorf och Jayne Svenungson mottagit Per Beskows pris. Som förlagschef Magnus Åkerlund på bokförlaget Artos påminde om i sitt välkomstanförande var Per Beskow under många år en av Sveriges ledande teologiska forskargestalter och han introducerade bland annat ämnet patristik i den svenska akademiska världen. Han var också en flitig medarbetare i tidskriften Signum från tidskriftens start ända fram till sin död för två år sedan.

Priskommittén motiverar sitt val av Jonna Bornemark som årets pristagare på följande sätt: ”Genom sin forskning och undervisning, sitt författarskap och sin medverkan i media, bidrar Jonna Bornemark till fruktbara möten mellan teologi och filosofi. Hennes studier av kvinnors liv och existentiella erfarenheter i kristen mystik, av åldrande och död och havandeskap, av relationen mellan människa och djur, ger alla djup till ett offentligt samtal och låter även den kristna rösten höras. Jonna Bornemarks inlägg i samtidens frågor präglas av ett personligt anslag, ett allvar och en stor relevans för den moderna människan och för det gemensamma samhällsbygget.”

 I sitt eget föredrag i samband med prisutdelningen talade Jonna Bornemark om betydelsen av levande mänsklig erfarenhet i en tid där man tror att allt kan kvantifieras, mätas, vägas och göras till kontrollerbara objekt. Denna överdrivna tilltro till mätbarhet är en av sekulariseringens negativa följder för vårt samhälle, menar Bornemark, som istället vill lyfta fram betydelsen av människors existentiella erfarenheter, dom exempelvis i form av religiösa erfarenheter.

Efter prisutdelningen fick Signums chefredaktör Ulf Jonsson möjlighet att göra en intervju med  pristagaren.

Intervjun med Jonna Bornemark kan höras här via denna länk:

 

Red 2018-05-26