Italien måste göra mera för integrationen

Enligt uttalande från ordföranden för den nationella biskopskonferensen, kardinal Gualtiero Bassetti, måste Italien göra mera för flyktingars integration. Problemet är inte antalet migranter, utan ”det dåliga mottagandet” av dem, sade Bassetti enligt medieuppgifter vid ett arrangemang på onsdagen i den italienska senaten i Rom. I Italien lär det bo uppskattningsvis 600 000 till 700 000 personer utan giltiga uppehållstillstånd.

Vid mötet med rubriken ”Hjälpa och integrera” deltog representanter för regeringen, senatorer samt representanter för åtskilliga utländska delegationer. Bland talarna fanns inrikesministern Luciana Lamorgese.

Kardinalen kritiserade den praxis enligt vilken invandrarna endast beviljas kost och logi, utan att mötet med det nya landet underlättas och utan att man sörjer för någon form av integration. På så sätt trängs migranterna undan till samhällets utkanter och till en ”underjordisk” tillvaro, vilket i sin tur ger näring till fruktan och ogillande bland medborgarna.

Alla europeiska stater måste begrunda sitt ansvar för flyktingar, krävde Bassetti. Samtidigt kan detta mål aldrig rättfärdiga att man ”underlåter att hjälpa och ge människor i fara ett första mottagande”. Människor i nöd måste man alltid rädda, ”utan om och men”, sade biskopskonferensens ordförande.

Bassetti anmärkte bland annat på kontakterna (eller bristen på kontakt) med migranter i Italien och menar att de ”framför allt de senaste åren har stannat upp”. Istället förespråkade han ett ”mänskligt och öppet samhälle”, där skillnader tas tillvara som något berikande.

Kathpress 2020-01-23

Detta är en nyhetstext.