Italiens biskopar varnar för att ny lag kriminaliserar åsikter

De katolska biskoparna i Italien har uttryckt oro för ett aktuellt lagförslag mot det som kallas homo- och transfobi i verkligheten kommer inskränka de medborgerliga rättigheterna för personer som exempelvis motsätter sig samkönade äktenskap.

I ett uttalande från den italienska, katolska biskopskonferensen på onsdagen framhålls att den existerande lagstiftningen till skydd för personlig värdighet är tillräcklig för att erbjuda skydd mot kränkningar oavsett orsak. Istället varnar biskoparna för att det nu aktuella förslaget genom att införa nya ansvarspåföljder när det gäller diskriminering riskerar att i verkligheten inskränka yttrandefriheten.

”Snarare än att straffa diskriminering riskerar förslaget att slå mot uttryck av legitima åsikter, så som redan sker på vissa håll i världen”, menar biskoparna och exemplifierar med rättsfall i USA, där det har påståtts vara brottsligt att uttrycka uppfattningen att ”en familj kräver en pappa och en mamma” och där affärsidkare har stämts för att inte ha velat leverera till samkönade vigslar på grund av åsikten att äktenskapet är en förening mellan en man och en kvinna eller att det biologiska könet från födseln inte kan ändras. Det handlar då enbart om att kriminalisera åsikter, påpekar biskoparna.

Biskopskonferensen avslutar sitt uttalande med att uttrycka hopp om att diskussionen om lagförslaget kan ske utan polarisering och utfrysning av åsikter andra än de egna. Något som både respekten för personlig värdighet och den italienska demokratin kommer att vinna på.

Catholic News Agency, 2020-06-10

Detta är en nyhetstext vars källa finns här