Japans äldsta kyrkor i UNESCO:s världskulturarv

Tolv kristna platser i Nagasaki och i den japanska regionen Amakusa är sedan månadens början nya i världskulturarvet. Det beslöt världskulturorganisationen UNESCO vid sitt senaste möte i Bahrein, enligt vad Vatikanens portal Vatican News och den asiatiska nyhetsbyrån AsiaNews meddelar. Det rör sig alltså om platser som representerar förföljelsen av de kristna under den så kallade Edotiden mellan de sjuttonde och artonde århundradena.

Ny på listan över kulturarvet är till exempel den katolska katedralen Oura i Nagasaki, Japans äldsta kristna kyrka. Den uppfördes 1863 av två franska missionärer till minne av 26 martyrer, nio europeiska präster och sjutton japanska katoliker, som 1957 korsfästes i staden.

Katedralen i Oura blev berömd för en händelse, som påven Pius IX (1846–1878) betecknade som ett ”under”. Efter kyrkans invigning kom en grupp människor från den närbelägna byn Urakami och bad om att få gå in i katedralen ”för att hälsa Maria”. Det rörde sig om efterkommande till de första japanska kristna, som under Edoperioden var tvungna att hålla sin kristna ro hemlig. De följdes av tiotusentals av dessa så kallade ”dolda kristna”, som nu öppet bekände sig till kristendomen.

Likaså upptogs i listan över världskulturarvet lämningarna av borgen i Hara. Där skedde 1637 ett uppror bland de kristna, något som ytterligare skärpte förföljelserna under Edoperioden (1603–1868). Att kristendomen undertrycktes i Edoperioden gjorde slut på det under 1600-talet mycket framgångsrika missionsverket av den katolska kyrkan i Japan.

En roman av den kristna japanske författaren Shusaku Endo handlar om de dramatiska händelserna kring jesuitmissionen i det kulturellt avskärmade Japan under den tiden. På romanen grundades filmen Silence, regisserad av den berömde Martin Scorsese och som i det gångna året uppmärksammades. [Romanen har översatts till svenska med titeln Tystnaden, på Atrium förlag, övers. anm.]

Japans nye kardinal gläder sig

Beslutet av UNESCO-kommittén skapade stor glädje hos Japans katolska kyrkoföreträdare. Förra veckan utnämndes ärkebiskopen av Osaka, Thomas Aquino Manyo Maeda, som själv härstammar från ”de dolda kristna”, till kardinal av påven. Han sade till Japan Times att detta erkännande gör det möjligt för människor att upptäcka kristendomens historia i Japan. På samma sätt yttrade sig ärkebiskopen av Nagasaki, Josef Mitsuaki Takami.

Under 250 år har kristendomen förföljts i Japan. ”Nu är dess historia känd, och många japaner börjar intressera sig för kristendomen”, sade ärkebiskopen. Man ser händelsen som ett tillfälle att missionera bland människor som besöker dessa orter, heter det vidare.

De traditionellt starkaste religionerna i Japan är shinto och buddhism. Ungefär en procent av Japans befolkning, ca en miljon, bekänner sig till kristendomen. Drygt hälften av dem tillhör romersk-katolska kyrkan.

Kathpress 2018-07-03