Jesuiter klagar över hinduisk propaganda i indiska skolböcker

Regeringen i delstaten Gujarat främjar extremistiska och hindunationalistiska åsikter hos skolbarn. Man har infört nio läroböcker baserade på principerna identitet, rasism och diskriminering typiska för radikala hinduiska grupper, som stödjer hat och våld, i 42 000 låg-, mellan- och högstadieskolor. Detta klagomål har sänts till Fides från jesuitpater Cedric Prakash [bilden], ordförande i ”Prashant”, Human Rights, Justice and Peace Centre, i Ahmedabad, delstaten Gujarat.

 

Enligt rapporten till Fides har Gujarat beställt nio läroböcker för ett skolprogram utarbetat av Dina Nath Batra, grundare av en kulturell akademi, Shiksa Bachao Andolan Samiti, vars mål är att bevara den hinduiska kulturen och religionen. Denna akademi används som ett ideologiskt riktmärke av de våldsutövande grupper som vill främja ideologin Hindutva i Indien. ”Dessa krafter syftar nu till att manipulera det offentliga utbildningssystemet”, säger pater Prakash till Fides. Böckerna publicerades i januari 2014 på det språk som talas i delstaten och lovprisades av den dåvarande premiärministern i Gujarat, Narenda Modi, som nu är Indiens premiärminister. ”Böckerna hölls tillbaka tills valet var över, men nu håller de på att distribueras”, enligt Prakash.

”Böckerna att fulla av myter och osanningar, vidskepelse och fördomar, med långtgående förvrängning och manipulation av fakta. De propagerar för en fascistoid ideologi som är helt motsatt det indiska kulturarvet, som främjar en inklusiv attityd, pluralism och allas rättigheter.” Enligt jesuiten bryter texterna ”mot artiklarna 28 och 29 i Förenta Nationernas konvention om barns rättigheter, genom att befordra en rasistisk ideologi”. Texterna använder ord som ”niggrer”, lär ut hat och fördomar mot västerlänningar, påstår att det engelska språket ”befläckat den indiska kulturen”, och på ett subtilt sätt talar de nedsättande om religiösa minoriteter som muslimer och kristna och betecknar islam och kristendom som ”icke-indiska” religioner.

Jesuiterna i Prashant har uppmanat det civila samhället att protestera och inte tillåta att indiska barn undervisas i enlighet med dessa förvrängda och våldsamma läror och har bett regeringen att se till att införandet av dessa läromedel i de statliga skolorna omedelbart upphör.

Agenzia Fides, Ahmedabad, 2014-08-22