Jesuitpater Troll pläderar för europeisk islam

Vid ett föredrag i Klagenfurt, Österrike, har den tyske teologen och islamologen Christian W. Troll varnat för faran att se islam ”endast i ljuset av terrorhandlingar” i stället för i dess helhet. Just med hänsyn till den senaste tidens utveckling är det nödvändigt att betrakta islam och muslimerna som ”ett religiöst-kulturellt-politiskt totalfenomen”, enligt jesuitpater Christian Troll.

Ur ett historiskt perspektiv finns inte islam i sig, utan endast ”muslimernas islam, som själva avgör vad som är möjligt i deras religion”. Troll pläderade i sitt föredrag om ”Islam – kristendom – det moderna” vid Universitetet Klagenfurt i tisdags för ett religiöst och kulturellt blandat nytt Europa, där det utvecklas ”en av Europa präglad islam”.

Man måste sträva efter en kritisk och öppen dialog, som ställer människornas gemensamma värde och värdighet i centrum. Man måst också möda sig om att främja det religiöst-demokratiska tänkandet.

Islamologen nämnde inför framtiden två väsentliga aspekter. För det första bör det bildas en världsvid och religionsgränserna överskridande allians mot terrorism. För det andra behövs en radikal förändring hos icke-muslimer i fråga om social och ekonomisk rättfärdighet. Det måste också erkännas att alla människor har samma värdighet och grundläggande rättigheter. ”Det gäller att förverkliga globalt grannskap och att tänka och handla som grannar”, vädjade Troll.

Kathpress 2015-03-11

Läs också artiklar ur Signums artikelarkiv, genom att klicka på respektive länk:

Christian Troll, ”Den muslimska närvaron i Europa i dag”, Signum nr 1/2011.

Christian Troll, ”Bokstav och ande i samtida islam”Signum nr 5/2006.

Christian Troll, ”Islam i diasporan”Signum nr 5/2002.