Kaldeisk ungdomskör mellan två världar

av FREDRIK HEIDING i samtal med KALDEISK UNGDOMSKÖR
Lördagen den 8 december, på högtiden för Jungfru Marias utkorelse och fullkomliga renhet, prästvigdes Antonius Almaleh i kaldeisk rit i Jungfru Maria kyrka i Hovsjö, Södertälje. Han prästvigdes av biskop Saad Hanna tillsammans med kardinal Anders Arborelius.

Fader Antonius Almaleh och biskop Saad Hanna.

Signum fick efter prästvigningen tillfälle att intervjua fyra medlemmar ur den kaldeiska ungdomskören som sjöng under dagens gudstjänst. Från vänster i bilden nedan: Steven Al-Sattifan, Hala Pottras, Rana Abrahimy, Eliya Amanoeel.

Från vänster: Steven, Hala, Rana, Eliya.

Lyssna till intervju på drygt 12 minuter genom att klicka till vänster i gråsvarta rektangeln nedan

Samtalet tar först upp betydelsen av kören för ungdomsverksamheten och kretsar sedan kring en bok av Minna Salminen Karlsson, docent i sociologi, som kom ut 2005 på Gidlunds förlag med titeln: Det är ju faktiskt två världar som inte går ihop: Unga katoliker i Sverige. Stämmer titeln även på kaldeiska ungdomar i dag?

I slutet av intervjun sjunger ungdomarna en bön ur den kaldeiska mässan, vars ordalydelse med transkribering av kaldeiska bokstäver är:

La-khu Mara d-khul-la maw-de-nan
w-lakh Isho’ M-shyha mshab-hy-nan.
D-attu m-nah-mana d-pagh-rayn
w-attu paroqa d-naw-sha-than.

Vi tackar dig, världsalltets Herre,
Jesus Kristus, vi prisar dig,
som ger våra kroppar liv
och är våra själars frälsare.

Man kan även lyssna till den sjungna bönen, introducerad av Eliya Amanoeel, genom att klicka till vänster i gråsvarta rektangeln nedan

Kaldeiska ungdomskören i Jungfru Maria kyrka.

Under gudstjänsten sjöng även en svensktalande kör bland annat hymnerna Nu må varje dödlig tystna och O ljuva Sakrament. Mässan innehöll också böner och predikan på engelska och hela gudstjänsten blev därmed trespråkig.

Fader Antonius Almaleh. Foto: privat.

Fredrik Heiding 2018-12-08