Kardinal Arborelius: Påsken firas utan deltagande av församling

I samverkan med Myndigheten för stöd till trossamfund (SST) har kardinal Anders Arborelius, biskop i Stockholms katolska stift, gjort ett uttalande med anledning av årets påskfirande.

I uttalandet förklarar biskop Anders att det kristna påskfirandet innefattar ett deltagande både i Kristi lidande och i Kristi seger över döden. På grund av riskerna med coronaviruset uppmanar biskopen att katolikerna ska göra vad man kan för att förhindra spridningen av coronaviruset. Bland annat ska man hålla kontakt med sina äldre nära och kära genom att ringa dem och hålla kontakt via nätet, men däremot inte besöka dem fysiskt. Biskopen uppmuntrar också att man under påsken följer katolska mässfiranden via nätet. Däremot kommer det tills vidare inte att firas några offentliga mässor i katolska kyrkan i Sverige. Biskopens uttalande kan ses på You Tube via länken nedan. Och, som biskop Anders redan den 27 mars i ett dekret fastlagt, ska gudstjänsterna under de tre heliga påskdagarna firas utan att församlingen är närvarande:  https://www.katolskakyrkan.se/coronaviruset/2020/nya-forpliktande-bestammelser-fran-stockholms-katolska-stift-galler-fr-o-m-sondagen-den-29-mars

Red. 2020-04-02