Kardinal Marx: Kristna bör vara aktiva i utformandet av en ny humanism för Europa

Kardinal Reinhard Marx från München kväver en ”europeisk humanism för det 21:a århundradet”. Detta för att kunna möta de utmaningar som migration, miljöförstöring, fattigdom och orättvis resursfördelning utgör, anser ordföranden för den tyska biskopskonferensen.

”Kristna får inte ge efter för frestelsen att dra sig tillbaka från offentliga angelägenheter”, menar kardinalen. Tvärtom måste engagemanget för det globala gemensamma bästa vara en del av det kristna livet.

Den katolska kyrkan erbjuder genom sin världsvida struktur stora möjligheter, genom att hon bidrar till att övervinna språkliga och kulturella gränser, förklarar Marx. Därför måste hon underlätta tankeutbytet på europeisk och internationell nivå.

En gränsöverskridande insats kräver också en starkare ekumenisk och interreligiös insats. Här erinrar Marx om bland annat påven Franciskus fredsinitiativ för Heliga landet.

Kardinal Marx deltog i en debatt den 10 juni i samband ett kollokvium med temat ”humanism och globalisering” tillsammans med Paris ärkebiskop, kardinal André Vingt-Trois och grundaren av Sant’Egidio-gemenskapen, Andrea Riccardi.

Kathpress 2014-06-11