Katolsk ungdom har något att säga – och kyrkan lyssnar

Som ett led i förberedelserna för nästa års biskopssynod samlades unga vuxna och internationell expertis i Rom i syfte att lyssna på erfarenheterna hos ungdomar från hela världen.

28-åriga Caroline Montefrio ansåg att man gett dem tid och möjlighet att dela med sig av sina tankar och känslor: ”Jag antar att det är den inriktning den helige Ande gett så att vi skall inse att kyrkan verkligen vill lyssna till oss.”

Biskop Fabio Fabene, undersekreterare i biskopskongregationen poängterade bl.a. att kyrkan behöver alla sina barn, särskilt de som är unga, för de representerar nutiden i kyrkan och världen av idag. De utgör också framtiden, kyrkans och världens hopp och bär vittnesbörd om glädje och att leva livet fullt ut. […]

Temata som togs upp i det förberedande seminariet omfattade bland annat de teknologiska framstegen och migrationens påverkan på de unga. Montefrio, som ursprungligen kommer från Filippinerna, men vuxit upp i Dubai, ansåg att migrationen var något hon kunde relatera till: ”Jag vet att det finns andra unga som jag, som saknar en känsla av identitet när de är i ett annat land, men inte heller hör hemma i sitt hemland. Att veta att kyrkan fokuserar på ens identitet som en del av den större katolska kyrkan är en bra utgångspunkt, så att man vet var man är i livet och hur detta kan leda fram till syftet med ens liv.”

Huvudtemat för biskopssynodens generalförsamling i oktober 2018 är ”Unga människor, tron och att urskilja sin kallelse”. Kallelsefrågan var något som togs upp i seminarierna och var något många nämnde som ett viktigt inslag i livet.

Ashleig Green från Australien ansåg att processen att hitta sin kallelse i livet var nödvändig om man vill leva ett helt och meningsfullt liv. […] Hon nämnde som betydelsefullt i denna process, förutom bön och tid i tystnad, var att hitta goda rådgivare. […] ”I Australien är det många unga som ger upp kyrkan innan de ens har gett den en chans, eftersom de är rädda för att de inte kan tala om ämnen som är viktiga för dem och tror att de inte skall bli välkomna.”

29-åriga Kershie Higgins, ungdomsledare från Jamaica, hade också noterat vikten av att ha någon som kunde följa en på vägen. Under en period då hon kämpade med sin tro var frånvaron av en mentor och bristen på stöd mycket framträdande. […] Hon erkände att ingen är perfekt, men att det viktiga är att man har en grupp personer som alla strävar efter att förstå och leva sin tro och kallelsen till helgelse. […] Hon hoppades att synoden skulle betona att varje individ i en grupp hade sin roll att spela, så att var och en kunde förstå den egna rollen och vad man kunde bidra med, inte bara för egen del utan för andras. […]

Enligt ett uttalande den 6 april sade kardinal Baldisseri att det är viktigt att understryka att synoden inte skall behandla ungdomarna som studieobjekt, utan att den är till för dem.

Hannah Brockhaus, Catholic News Agency, 2017-09-16