Katolska institutioner i USA betonar plikten till klimatskydd

I USA ställer sig mer än 30 katolska och religiösa institutioner i en klimatstrid på samma sida som den federala miljömyndigheten Environmental Protection Agency (EPA). I ett gemensamt juridiskt utlåtande från organisationerna i måndags betonas ”det moraliska budet att skydda Jorden och dess invånare från den klimatkris som vi själva har orsakat”.

Regeringen Obamas så kallade Clean Power Plan för att reducera kraftverkens koldioxidutsläpp är en god kompromiss, heter det i utlåtandet. Det framtogs inför en process vid en federal domstol i District of Columbia. 27 övervägande republikanskt styrda delstater liksom kol- och elindustrin i USA går till storms mot de av EPA utfärdade stränga bestämmelserna och har överklagat dem.

De religiösa organisationerna anser att de nya reglerna är ett viktigt första steg, som dock inte är radikalt nog. Bland undertecknarna finns organisationerna Catholic Rural Life, nio ordnar och det jesuit-universitetet Fordham i New York. Till dessa kommer kyrkornas nationella råd, en koalition för miljö och judiskt liv (COEJL) och National Baptist Convention. Den katolska biskopskonferensen i USA har inte anslutit sig till yttrandet från EPA, fastän biskopskonferensen tillhör det katolska klimatförbundet.

Clean Power Plan är en del av Obamaregeringens Clean Air Acts, som EPA har fått i uppdrag att genomföra på federal nivå. Inom ramen för detta uppdrag i september 1995 gjorde EPA en början till att skandalen med Volkswagens avgasutsläpp upptäcktes. Som en följd av denna skandal avgick Volkswagens styrelseordförande, Martin Winterkorn.

Kathpress 2016-04-05