Katolska röster förespråkar interna lösningar för Irak

En utländsk militärintervention är inget lämpligt medel för att få slut på krigshandlingarna i Irak och återställa freden. Kardinal Christoph Schönborn betonade detta i ett samtal med Kathpress i onsdags i anslutning till biskopskonferensens sommarsammanträde i Mariazell. Ordföranden för den österrikiska biskopskonferensen hänvisade i detta sammanhang också till motsvarande uttalanden av kyrkoföreträdare i Irak, framför allt den kaldeiske patriarken Louis Sakoi.

I onsdags tillbakavisade också den romersk-katolske ärkebiskopen av Bagdad, Jean Sleiman, krav på en utländsk intervention mot den islamistiske terrorgruppen ”Islamisk stat i Irak och Syrien” (ISIS). I stället uppmanade han de politiska ledarna i Irak till samarbete för att gemensamt lösa krisen och hejda ISIS. Han rådde det internationella samfundet att inte ledas av egna intressen utan att ha det gemensamma bästa och freden i blickpunkten.

De österrikiska biskoparna hoppades ivrigt ”att världssamfundet sluter sig samman till hjälp”, enligt Schönborn. Det gäller civilbefolkningens nöd. Också de etniska och religiösa minoriteterna i regionen behöver särskild hjälp, särskilt de kristna. Kardinalen erinrade om att påven Johannes Paulus II redan 1991 före det första irakkriget och sedan 2003 före det andra irakkriget eftertryckligt hade varnat för detta. Redan då hade han förutsett de tungt vägande följderna, som nu har inträffat på ett ännu värre sätt än man då fruktade, enligt Schönborn.

I ett uttalande som offentliggjordes på tisdagen har de österrikiska biskoparna uppmanat till att göra onsdagen till en särskild ”böne- och fastedag” med tanke på den dramatiska situationen för människorna i Irak. Med ”bestörtning och en känsla av vanmakt” följer man terrormilisen ISIS fruktansvärda framfart” heter det i biskopskonferensens uttalande.

Kathpress 2014-06-18