Katolskt barnskyddscentrum invigt i Rom

Det påvliga Gregoriana-universitetets barnskyddscentrum har inlett sitt arbete i sina nya lokaler i Rom. Ordföranden för Påvliga barnskyddskommissionen, kardinal Sean Patrick O’Malley från Boston, invigde de nya lokalerna vid det jesuitledda universitetet under måndagen. Inrättningen, som flyttats från München till Rom, spelar en världsledande roll genom sin fortbildning av präster för att förhindra sexuella övergrepp inom den katolska kyrkan. Samtidigt initierade centrumet, som bildades i januari 2012, ett forskningsprojekt med detta tema.

”Att förhindra sexuella och andra övergrepp är av största vikt för världskyrkan”, sade O’Malley. Han är övertygad om att barnskyddscentrumet ska kunna lämna ett ”västentligt bidrag” till den långsiktiga insatsen. I Rom erbjuder centrumet blivande präster från hela världen en möjlighet till fortbildning.

Barnskyddscentrumet har under de senaste månaderna flyttats från München till Rom, för att dess arbete ska bli mer internationellt inriktat. Ordförande är den tyske jesuiten Hans Zollner, som är professor i psykologi vid Gregoriana-universitetet. Inrättningen stöds ekonomiskt av framför allt Münchens ärkestift.

Kathpress 2015-02-17

Se tidigare inslag på Signums hemsida, klick på respektive länk:

Zollner tillbakavisar kritik mot påvens möte med övergreppsoffer, 2014-07-08

Konstituerande mötet i Påvliga kommissionen för skydd av minderåriga, 2014-05-03

Påven tillsätter kommission för skydd av minderåriga, 2014-03-22

Utbildning för att förhindra sexövergrepp, 2014-01-16

Insikter om och hantering av sexuella övergrepp, 2012-02-17