Kiev propsar på självständighet för sin kyrka gentemot Moskva

Ukrainska politiker engagerar sig för att den ortodoxa kyrkan ska bryta med Moskva med hänsyn till de militära striderna i landets östra del. President Petro Porosjenko [bilden t.v.] kräver autokefali (autonomi) för den ukrainska kyrkan och får stöd för detta av sina tre företrädare. Ex-presidenterna Leonid Kravtjuk, Leonid Kutjma och Viktor Jusjtjenko sade vid en gemensam presskonferens under söndagen i Kiev att en från Moskva oavhängig kyrka skulle stärka Ukraina i konflikten.

”Vi uppmanar alla medborgare och politiker att ställa sig bakom detta stora mål”, sade Kravtjuk enligt uppgifter från den tyska katolska nyhetsbyrån KNA. Han var från 1991 till 1994 Ukrainas förste statschef efter Sovjetunionens upplösning. Överhuvudet för den med Moskva förbundna ukrainsk-ortodoxa kyrkan, metropolit Onufri, undanbad sig däremot en politisk inblandning i kyrkliga frågor. Om man skulle följa Porsjenkos plan, ”blir vi andra klassens medborgare”.

Porosjenko bad i mitten av april officiellt den ekumeniske patriarken av Konstantinopel, Bartholomaios [bilden t.h.], att bevilja landets ortodoxa kyrka autokefali. Även det ukrainska parlamentet uttalade sig med stor majoritet för kyrkans oavhängighet gentemot Moskva. De rysk-ortodoxa kyrkan och Kreml förkastar däremot den ukrainska kyrkans avskiljande. Patriarkatet i Konstantinopel kommer inom kort att diskutera Kievs begäran.

I Ukraina bekänner sig nästan 70 procent av medborgarna till den ortodoxa kristendomen. Den ortodoxa kyrkan i landet har efter landets självständighet splittrats i två stora ortodoxa konfessioner, som framför allt skiljer sig i synen på Moskva. Patriarkatet i Kiev betraktar den rysk-ortodoxa kyrkan som president Vladimir Putins förlängda arm. Världsortodoxin erkänner endast den med Moskva förbundna kyrkan.

Sedan 2014 kämpar Moskvastödda separatister med ukrainska soldater i östra Ukraina. Mer än 10 000 människor har enligt Förenta nationernas uppgifter stupat i striderna. Kiev och Moskva skyller konflikten på varandra.

Kathpress 2018-05-08