Kina ”omvärderar” klassiska religiösa texter

Den brittiska tidskriften The Tablet rapporterar genom Michael Sheridan att det kinesiska kommunistpartiet bekräftar sin beslutsamhet att kontrollera religion genom att ge ut nya översättningar och tolkningar av ”klassiska” religiösa texter.

Målet är ”ett religiöst ideologiskt system med kinesiska kännetecken” och utgör ett tydligt skifte i den kinesiska politiken. Kinesiska ledare kopplar tydligt krav på religiös och politisk frihet som strategiska utmaningar för den kinesiska expansionen av militär och diplomatisk makt runtom i världen.

Massinterneringarna av muslimer i provinsen Xinjiang, attackerna på demokratirörelsen i Hongkong och myndigheternas arbete med att bryta ner motståndet bland de tibetanska buddister som är lojala med Dalai Lama motiveras med att dessa är redskap för fientliga makters försök att stoppa Kinas uppgång och att splittra den kinesiska staten.

Efter fyrtio år av ökande tolerans infördes 2018 nya religiösa regleringar som ökade den statliga kontrollen och hindrade det religiösa praktiserandet.

Under ledning av Wang Yang, medlem av Kinas högsta ledning samlades medlemmar ur kommunistpartiet och sexton religiösa oidentifierade personer till ett symposium med syfte att påbörja ett arbete med att omvärdera religiösa texter. Enligt Wang krävs ”en omfattande omvärdering av existerande religiösa klassiska texter med sikte på sådant innehåll som inte överensstämmer med tidens utveckling”.

Enligt officiella kinesiska Xinhua news agency krävs det ”att religiösa och akademiska kretsar studerar olika religioners tankar och gör korrekta och auktoritativa tolkningar av de klassiska dokumenten för att effektivt stå emot skadan av extrema tankar och irrläror”.

John Garnaut, en australiensisk sinolog, gör analysen att om statligt godkända religiösa texter blir introducerade i Fastlandskina kommer det att ge ny energi till dem som kämpar för att försvara Hongkongs friheter under mottot ”ett land, två system”.

Garnaut spårar Xi Jinpings projekt med statlig revision av de religiösa texterna tillbaka till Stalins tankar och politik. Xi Jinping har bland annat citerat Stalins beskrivning av författare som ”den mänskliga själens ingenjörer”.

Red. 2019-12-06

Nyheten från The Tablet återfinns i sin helhet här