Klimatet, en fråga om liv och död

För människor i världens fattigaste regioner är de pågående internationella förhandlingarna om ett avtal till skydd för klimatet en fråga ”om liv och död”. Detta påpekades av Guy Aurenche, presidenten i den franska ”Katolska kommittén mot hunger och för utveckling” (CCFD) i en intervju i dag med Vatikanradion. Den ekologiska obalansen leder också till en ekonomisk obalans, vilket i sin tur leder till våldsamheter i många länder. Det finns en direkt koppling mellan fred och de summor som investeras till skydd för klimatet i de fattiga länderna. ”Vi måste göra oss av med föreställningen att klimatfrågan bara är en fix idé hos några miljöfreaks”, förklarade Aurenche.

Aurenche är en av organisatörerna bakom ”Moraliskt toppmöte om klimatet”, en förberedelsekonferens inför den stora klimatkonferensen i december i Paris. Detta förmöte ägde rum den 21 juli och samlade framstående företrädare från kyrkor, civilsamhället och politiska organisationer. Bland gästerna märktes bland andra Frankrikes president Francois Hollande, FN:s förre generalsekreterare Kofi Annan, kardinal Peter Turkson, den ekumeniske patriarken Bartholomaios samt grundaren till Sant Egidio-rörelsen, Andrea Riccardi. De undertecknade gemensamt ett ”Upprop till alla människors samvete att göra en insats för miljön”. Den som vill kan stödja uppropet på websidan: ”www.whydoicare.org”.

CCFD:s president hoppas att de ansvariga för klimatförhandlingarna skall inse lägets allvar. Det borde inte få förekomma någon dragkamp mellan de fattiga och rika staterna, utan man måste inse att ansvaret är gemensamt. ”Var och en måste lämna sitt bidrag för att upprätthålla en ekologisk jämvikt, även om det sker på olika sätt. De rikaste länderna är de största miljösyndarna och samtidigt bygger de sina rikedomar på de produkter som har den största inverkan på miljön.”

De rika måste stödja de fattigare länderna så att de kan anpassa sitt jordbruk och sin teknologi till klimatförändringarna. ”Det är livsviktigt för de fattigaste länderna, men också för oss. Om vi inte åtgärdar det i dessa länder, kommer hela planeten att drabbas av ett varmare klimat”, betonade Aurenche.

Han hänvisade till påven Franciskus senaste encyklika, där det heter: ”Det viktiga är att de ansvariga inte kör fast i politiska, teknologiska eller ideologiska motsättningar utan inser att det här handlar om allas vår framtid. Vi rika kommer inte att kunna gömma oss bakom våra murar och dra på oss gasmaskerna. Det är omöjligt.”

Kathpress 2015-07-23