Kommer påven att utmana Polens politiska och kyrkliga ledare?

Enligt många experter i USA får påven Franciskus under sin kommande resa till Polen många möjligheter att hylla sin polskfödde föregångare påven Johannes Paulus II, och samtidigt utmana landets politiska och kyrkliga ledare att närmare begrunda Franciskus’ egen syn på immigration och nåd.

”Han återvänder till Johannes Paulus II hemland, hans vördade föregångare”, sade Declan Murphy, tidigare direktor för USA:s biskopars organisation för hjälp till kyrkan i Central- och Östeuropa. ”Han kommer oundvikligen att hylla arvet efter Johannes Paulus II. ”Samtidigt är”, sade Murphy, ”Polen just nu i en mycket, mycket svår politisk situation.”

”Den helige faderns budskap om tolerans, särskilt gentemot immigranter, och nåd gentemot människor, som råkat illa ut, oavsett deras etniska bakgrund, det är något som förhoppningsvis kommer att påverka samvetet hos polacker på flera nivåer”, fortsatte han.

Premier_RP_Beata_Szydło_w_Parlamencie_UE”Jag tror, att påvens närvaro i landet och hans budskap leder till att många polacker kommer att fundera över om den nuvarande regeringen verkligen leder dem dit de vill gå”, sade Murphy vidare och anspelade på premiärminister Beata Szydlo [bilden] och hennes styrande parti Lag och Rättvisa.

Franciskus kommer att resa runt i Polen den 27–31 juli. Hans besök där är i första hand föranlett av den fjortonde Världsungdomsdagen, som äger rum i Krakow.

Han skall också möta landets politiska ledare och katolska biskopar, resa till Czestochowa för en offentlig mässa och för att se den berömda 1300-tals ikonen av den svarta madonnan, samt även besöka koncentrationslägret Auschwitz-Birkenau från Andra Världskriget.

Kritiker av Szydlo, som tillträdde makten i november 2015, säger att hon inte gör tillräckligt för att välkomna migranter i överensstämmelse med EU:s politik i samband med den pågående migrationskrisen från Mellanöstern och Afrika.

I det polska samhället finns också en spridd skepsis mot migration. En studie från 2013 gjord av ”Centret för studier av fördomar” vid universitet i Warszawa fann att så många som 69 procent av polackerna inte välkomnar icke-vita personer i landet.

Murphy sade, att Franciskus kan använda sin resa till Polen som ett sätt att ”demonstrera att han fullföljer arvet från Johannes Paulus II … och att Johannes Paulus II inte skulle ha reagerat så avvisande mot migranter, särskilt inte i ljuset av hans tro på nåden.”

Monsignore John Strynkowski, en tidigare direktor för USA:s biskopars lärokommitté och med polsk bakgrund och god kännedom om situationen i landet, sade att påve Franciskus kanske ”kan förändra sinnelaget och synsättet.”

Strynkowski, som nyligen avgick som rektor för Katedral-Basilikan St. James i Brooklyn, New York, sade att en annan angelägen uppgift kan vara att åstadkomma en sorts försoning mellan Franciskus och de polska biskoparna.

Det polska episkopatet ”är inte särskilt övertygade om påven”, sade han och lägger till att några av landets biskopar har varit kritiska mot många av Franciskus åtgärder, så även hans beslut att kanonisera påve Johannes Paulus II och Johannes XXIII vid samma ceremoni 2014, samt sammankallandet av biskopssynoderna 2014 och 2015.

”Alltsammans kan klumpas samman under begreppet försoning”, sade Strynkowski. ”Det betyder att när han är där i landet, blir de kanske mer försonligt stämda mot hans stil, hans budskap och inser kanske att Johannes Paulus II inte längre är påve.”

Vidare antyder han, att Franciskus i sin hälsning till de polska biskoparna kan komma att tala om ”behovet av pastoral realism, och att möta människor där de befinner sig och vandra med dem.”

Under sin vistelse i Polen kommer Franciskus att fira den 1050 årsdagen av landets kristnande år 966, vilket traditionellt markeras av dopet av Mieszko I, den förste härskaren över den polska staten.

Franciskus kommer också att fira mässan i Den Gudomliga Nådens Helgedom i Krakow, viloplatsen för St. Faustina Kowalska, och tillsammans med en grupp ungdomar gå genom helgedomens heliga dörr för Nådens År.

Besöket i Polen kommer att bli Franciskus femtonde resa som påve utanför Italien, och av dessa är det den andra inom Europa; den första gick till Europaparlamentet och Europarådet i Strasbourg år 2014.

Johshua McElwee, Vatican insider, La Stampa, 2016-09-19