Kontrovers kring Obamas hedersdoktorat vid katolskt universitet

USA:s president, Barack Obama, mottog i söndags, den 17 maj, hedersdoktorstiteln vid Notre Dame-universitetet i South Bend, Indiana. Notre Dame-universitetet brukar betraktas som flaggskeppet bland de katolska universiteten i USA. I synnerhet inom teologins och filosofins områden har man en rad mycket framstående professorer bland sina lärare, och universitetet sägs vara världens rikaste katolska universitet. Utnämningen av president Obama till hedersdoktor vid Notre Dame har lett till en omfattande och bitvis mycket känsloladdad debatt om huruvida det är lämpliga att ett katolskt universitet på detta sätt hedrar en person som tydligt förespråkar en liberal syn på abortfrågan. Bland katolikerna i USA går åsikterna vitt isär; bland annat har ett betydande antal biskopar uttalat sig kritiskt om saken.

I sitt tacktal på söndagen kommenterade Obama utförligt den kritik som riktats mot universitetet med anledning av hans utnämning till hedersdoktor. Och han tog återigen tydligt ställning i abortfrågan. ”Kampen om de rätta principerna blir inte tydligare någon annanstans än just i samband med abortfrågan”, förklarade han.

De bägge lägrens åsikter är oförenliga, sade Obama och syftade på Pro Life- och Pro Choice-rörelserna. Men med eftertryck uppmanade han båda sidor att bevara den ömsesidiga respekten för varandra. Det borde vara möjligt att företräda den ena åsikten utan att fördenskull svärt ner den andra. Själv hade han, som är förespråkare av en liberal abortlagstifning, under sin valkampanj genom ett brev från en abortmotståndare och läkare blivit medveten om att man inte får avfärda människor som är mot abort som ”högerideologer”. ”Låt oss respektera vars och ens samvete, som är emot abort”, uppmanade presidenten inför cirka 12 000 studenter, professorer och anhöriga.

Obamas uppfattning i abortfrågan (han är för ett bevarande av den ”liberala” amerikanska lagstiftningen) har utlöst en häftig strid över att Notre Dame-universitetet förlänat honom ett hedersdoktorat. Mer än 360 000 personer har undertecknat en petition i protest mot det; omkring 70 katolska biskopar har tillkännagivit sitt avståndstagande, däribland ordföranden för den amerikanska biskopskonferensen, kardinal Francis George i Chicago. Den lokale biskopen i stiftet där universitetet ligger, som annars brukar vara närvarande vid sådana akademiska festligheter, uteblev från ceremonin i söndags. Somliga sponsorer till universitetet har ställt in sitt finansiella stöd och krävt rektor pater John Jenkins avgång. En klar majoritet av studenterna vid universitetet är däremot positiva till universitetsledningens beslut att bjuda in och på detta sätt hedra Obama. Rektorns beslut backas också upp av en nästan enig lärarkår.

Gentemot den starka kritiken har universitetets rektor, som själv är katolsk präst och professor i filosofi, framhävt betydelsen av att visa respekt för avvikande uppfattningar: ”Vi ska låt oss sporras genom vår tro. Men vi måste också engagera oss i en dialog, som vädjar till ett förnuft som alla människor kan acceptera.”

Obama pläderade i sitt tal för att man måste arbeta för att minska antalet aborter ”genom undvikandet av ofrivilliga graviditeter, genom att underlätta adoptioner och genom att ge ökat stöd åt  kvinnor som vill föda sina barn”. Han uppmuntrade också studenterna att hålla fast vid sin religiösa tro och att värna de grundläggande värderingar som de fått sig förmedlade genom sin utbildning. Obamas tal avbröts en kort stund av några demonstranter som skanderade ”abort är mord och ”stoppa dödandet av bebisar”. De fördes ut ur salen av polis, medan majoriteten av de närvarande svarade med Obama-slogan ”Yes we can” och ”vi är Notre Dame”.

Dessutom protesterade 100 studenter i auditoriet under tystnad mot Obamas abortpolitik genom att visa upp gula kors med små fotavtryck. När den övriga publiken reste sig vid utdelandet av hedersdoktorstiteln till presidenten förblev dessa studenter sittande i en tyst protest.

I motsats till åtskilliga amerikanska biskopar har Vatikanens tidning Osservatore Romano kommenterat saken i mer försonliga ordalag. Under rubriken ”Obama söker efter en gemensam plattform” skriver man i tisdagens utgåva: ”Obama uppmanade alla amerikaner, oavsett religion eller ideologi, att engagera sig i arbetet med att minska antalet aborter.” Tidningen konstaterar vidare att Obama talat på ett respektfullt sätt om de kristna som kämpar för Ja till livet (Pro Life), och att han välkomnat dem att fortsätta att med engagemang framföra sina synpunkter i den offentliga debatten.
KATHPRESS 2009-05-19/20