Kristen bosättning funnen i Galileen

Israeliska arkeologer har i samband med vägarbeten i Galileen funnit resterna av vad som tycks ha varit en kristen bosättning inte alltför långt från Nasaret.

Fynden som härrör från sen bysantinsk tid speglar situationen på tidigt 600-tal e. Kr., när området övergick från bysantinska till persiska händer, för att sedan komma att domineras av muslimska erövrare. Man har sålunda funnit vad som tycks vara resterna av en rik familjs villa, som har utgjort centrum i en självförsörjande jordbruksbosättning. Inga kristna källor finns som omtalar platsen, men området anges i judiska källor utgöra ”förbjudet territorium”, som judar inte fick besöka, vilket antagligen betydde att platsen beboddes av kristna.

Förutom en stor mängd av lerskärvor, troligen från förvaringskärl för jordbruksprodukter, har man funnit en mycket ovanlig vikt av brons, och framför allt har man gjort ett spektakulärt fynd av en nästan 5 gånger 5 meter stor mosaik i sen bysantinsk stil, föreställande djur, växter och diverse ornamentering, även text på svårtolkad grekiska. Mosaiken avslöjar att bysantiska traditioner levde vidare även efter den arabiska erövringen av Galileen efter slaget vid Yarmuk år 636 e. Kr.

Red. 2020-06-28

Detta är ett referat av en nyhetstext vars källa finns här