Kritisk minister besökte kristen friskola

Utbildningsminister Anna Ekström, som är uttalat kritisk till konfessionella friskolor, besökte på måndagen den kristna friskolan LM Engströms gymnasium i Göteborg. Skolan har sin grund i Svenska kyrkans tradition och grundades 1924 som Göteborgs enskilda gymnasium för att förbereda blivande präster för högre studier.

Besöket har sin bakgrund i en debattartikel Socialdemokraterna skrev i mars 2018 om att stoppa etableringen av konfessionella friskolor, och kyrkoledarnas svar under Sveriges kristna råds namn som publicerades i Svenska dagbladet 18 mars samma år. I samband med debattinläggen bjöd Sveriges kristna råd in ministern att göra studiebesök vid en konfessionell friskola för att möta verkligheten.

Utbildningsministern fick en presentation av skolan, och fick också delta i en lektion inom kursen ”Religion – specialisering” som alla elever läser. Under dagen genomfördes även ett samtal mellan Anna Ekström och representanter för kyrkorna. Enligt tidningen Sändaren uttryckte ministern efter besöket att just den skolan inte skulle behöva stänga vid ett förbud, endast anpassa undervisningen något.

För utbildningsministern är det centralt att skolan är icke-konfessionell, men biskopen i Göteborgs stift (Svenska kyrkan) Susanne Rappman menar att den neutrala skolan har sina begränsningar: ”Undervisning är en del av kyrkans arbete, och det är viktigt att barn och ungdomar får möta levande religion och inte bara som en historisk företeelse. Det bidrar till förståelse och tolerans.”

Karin Wiborn, Sveriges kristna råds generalsekreterare, konstaterar att hon inte förstår varför just konfessionella friskolor skulle förbjudas när andra friskolor på ideologisk grund tillåts. Hon skriver i ett mejl att ”det är att diskriminera och särskilja religion jämfört med andra intressesfärer och ideologier.” Vid samtalet med Anna Ekström togs bland annat upp svårigheterna att avgöra vad det innebär att en skola är konfessionell – en av de mest kritiserade, Vetenskapsskolan i Göteborg, är inte officiellt en muslimsk friskola. När det gäller skolor med brister konstaterar Karin Wiborn att det förstås ligger i allas intresse att skolpengen går till skolor som tjänar allmänheten och är funktionella.

Just nu utreds möjligheten att införa etableringsstopp för nya konfessionella friskolor, och resultatet planeras att skickas ut på remiss i december. Sveriges kristna råd träffade förra veckan den särskilde utredaren Lars Arrhenius. Rådets teologiske rådgivare Jakob Evertsson närvarade vid mötet, och beskriver det som konstruktivt. Sveriges kristna råd har tidigare välkomnat utredningen, eftersom det behövs mer faktisk kunskap i en väldigt åsikts- och känslodominerad diskussion. De religiösa företrädare som närvarade lyfte bland annat fram att det är bra med internationella jämförelser eftersom det i många länder är vanligt med konfessionella huvudmän för skolor och utbildningar. Det konstaterades också att det i dagens religionskritiska svenska samhälle behövs mer, och inte mindre, av ”inifrånkunskap” om religiöst liv. Dessutom påpekades att utredningen och den debatt som ligger till grund för denna har drag av kollektiv bestraffning – enskilda skolor har haft problem och för det vill man stoppa en hel, och väldigt mångfacetterad, grupp från att bedriva undervisning på ideologisk grund.

Vid utbildningsminister Anna Ekströms studiebesök på LM Engströms gymnasium i Göteborg fick hon själv således likartade kommentarer som utredaren Lars Arrhenius fått veckan innan, och hon tackade efter studiebesöket Sveriges kristna råd på Twitter: ”Tack också för att ni inte sparade på kritiken mot regeringens avsikt att stoppa nyetablering av religiösa friskolor.”

Red. 2019-09-03

Detta är en nyhetsartikel för Signums hemsida.

Källor:

Sveriges kristna råd via länken här

Sändaren via länken här

Elektronisk brevväxling med Karin Wiborn och Jakob Evertsson, Sveriges kristna råd på Twitter via länken här