Kyrkan på förklaringsberget nära brandkatastrof

Kyrkan på förklaringsberget Tabor i Heliga landet har med nöd och näppe klarat sig undan en brandkatastrof i samband med en närliggande skogsbrand. 12 katolska ordensmän evakuerades ur kyrkan på torsdagen (den 25 juli) medan brandmännen kämpade mot lågorna under cirka 10 timmar, rapporterar israeliska medier under veckoslutet.

Berget Tabor. Foto: Wikimedia commons.

Det cirka 588 meter höga berget Tabor, med en markant position på Jezreelslätten, är enligt kristen tradition platsen för Kristi förklaring. Inför lärjungarna Petrus, Jakob och Johannes förvandlades Jesu ansikte där och hans kläder blev vita och lysande (se till exempel Luk 9:28–36).

Förklaringskyrkan på berget Tabor. Foto: Wikimedia commons.

Franciskanordens guardian, som har Vatikanens uppdrag att ta hand om de kristna vallfärdsorterna, anklagar israeliska myndigheter för att ha varit overksamma. I åratal har man förgäves begärt att klostret på platsen ska anslutas till det allmänna vattensystemet. Franciskanerna har inte fått något svar på sin vädjan.

Kathpress 2019-07-28