Lagförslag i USA-delstaten Oregon tillåter svält av psykiskt sjuka patienter

Ett lagförslag med nya direktiv för avancerad medicinsk vård i den amerikanska delstaten Oregon kan innebära att det blir tillåtet att svälta och torka ut patienter som lider av demens eller psykisk sjukdom, varnar motståndare.

”Det handlar om patienter som är medvetna, vakna, kan tugga och svälja och vill äta, även om de kan behöva hjälp att föra maten till munnen”, sade Gayle Atteberry i organisationen Oregon Right to Life i en intervju med den katolska nyhetstjänsten CNA nyligen. ”Nuvarande bestämmelser i Oregons lagstiftning skyddar dessa patienter från grymhet men med förslaget som nu presenterats riskerar det skyddet att försvinna.”

Förslaget i Oregons lagstiftande församling vill inrätta en särskild kommitté med rätten att godkänna undantag från riktlinjerna för avancerad medicinsk vård vid livets slutskede. Enligt kritikerna ska förslaget ha förorsakats av ett fall med en kvinna som led av Alzheimers sjukdom och som bara kunde äta och dricka om hon fick hjälp att föra mat och dryck till munnen. Hennes make gick till domstol för att matningen av henne skulle upphöra men förlorade. Kvinnans företrädare som utnämndes av rätten argumenterade att en vägran att hjälpa att mata henne skulle bryta mot delstatens lagar och regler, och domstolen gick på denna linje.

Med det nu gällande lagförslaget, hävdar exempelvis Oregon Right to Life, skulle en förfrågan som den i det nämnda fallet kunna bifallas. En vägran att ta emot sondmatning av en gammal eller sjuk patient som kan tugga och svälja om han/hon bara blir matad skulle då kunna tolkas som att patienten inte vill ha någon näring alls. Det vore ett allvarligt brott mot patienters rättighet att som medveten person få erhålla en grundläggande, icke-medicinsk vårdinsats för att kunna äta och dricka.

Delstaten Oregon styrs av det demokratiska partiet som innehar guvernörsposten och majoriteten i den lagstiftande församlingens båda kamrar.

Gayle Atteberry sade att de som skulle påverkas av det aktuella lagförslaget inte ens skulle vara patienter vid livets slutskede, där svåra överväganden alltid kommer att finnas, utan kunna användas av dem som, likt exempelvis försäkringsbolag, av ekonomiska eller andra skäl ”tycker att patienter inte dör tillräckligt snabbt”. Hon sade vidare att de gällande reglerna som kräver att patienter som kan tugga och svälja men inte äta själva ska bli matade med sked, ger anhöriga till exempelvis Alzheimer-patienter en trygghet i vetskapen om att deras nära och kära får en god omvårdnad. ”Skulle det nu aktuella förslaget bli verklighet kommer den tryggheten att försvinna”, sade Atteberry.

Catholic News Agency, 2017-02-13