Lagstiftning påskyndar återuppbyggnad av Notre-Dame de Paris

Efter branden i katedralen Notre-Dame de Paris i april har det franska parlamentet antagit en lag om återuppbyggnad. För lagförslaget, som flera gånger hade omarbetats, röstade 91 representanter, medan 8 röstade emot, rapporterade franska massmedia i Paris på tisdagen. Med lagen kommer det att vara möjligt att genomföra återuppbyggandet inom den närmaste fem åren.

Lagtexten förutser att man under detta återuppbyggande gör undantag från de befintliga föreskrifterna avseende miljö och minnesmärken. Vidare reglerar den vilka myndigheter som ska koordinera arbetet och vilka skatteregler som skall gälla för gåvor. Av cirka 850 miljoner euro, som har utlovats för återuppbyggandet, har hittills endast en liten del kommit in till den stiftelsen som har fått regeringens uppdrag [att hantera gåvorna].

Regeringen kommer att utlysa en internationell arkitekttävling för återuppbyggandet av Notre-Dame. President Emmanuel Macron har redan sagt att han önskar sig en ”kreativ” återuppbyggnad, liksom den som arkitekten för Notre-Dame, Eugène Viollet-le-Duc (1814–1879), gav prov på: ”En kombination av tradition och modernitet, med respektfull djärvhet”, sade Macron.

Då huvudkyrkan i Paris brann i mitten av april, förstördes taket och spiran. Såvitt man hittills har kunnat utröna, kan branden ha orsakats av en kastad cigarett eller en kortslutning. Branden utbröt under en period då det pågick byggnadsarbeten på taket.

Kathpress 2019-07-17