London: Kardinalen i Westminster skriver till utrikesministern om den accelererande katastrofen i Irak

I ett brev till Storbritanniens utrikesminister Philip Hammond skriver ärkebiskopen av Westminster, kardinal Vincent Nichols, att han ”välkomnar de humanitära insatser” den brittiska regeringen gjort i Irak under de senaste dagarna och anmodat om en ökning av fortsatta ”hjälpinsatser” och ”avgörande diplomatiska ansträngningar”.

Kardinalen säger vidare att ”det måste till en fokusering på att skapa ett mera stabilt samhälle, som bygger respekt för grundläggande mänskliga rättigheter, särskilt religionsfrihet och respekten för lagen. Storbritannien har en roll att spela och jag ber er öka de existerande insatser som gjorts av utrikesdepartementet för att befordra framväxten av en kultur i vilket den enskildes värdighet respekteras”.

Han bifogade ett uttalande från den Europeiska biskopskonferensen, ställt till Förenta Nationernas Säkerhetsråd, som betonar ”de europeiska katolikernas förfäran över vad som händer i Irak”, samt de praktiska följderna av denna oro i form av hjälpinsatser av katolska biståndsorganisationer.

Brevet avslutas med en försäkran om bön och de bästa välgångsönskningar till den nye utrikesministern [bilden], då han tillträder sitt ämbete under dessa svåra och utmanande omständigheter.

The Catholic Church in England and Wales 2014-08-13

Du kan läsa kardinal Nichols brev till utrikesminister Philip Hammond här: card-nichols-letter-foreign-sec-120814

Du kan läsa kardinal Nichols brev till Säkerhetsrådet i FN här: open-letter-un-security-council

Europeiska katolska biskopskonferensens uttalande till FN av den 12 augusti här via denna länk