Migrantkolonner infiltreras av organiserad brottslighet

Migrantkolonnerna, som rör sig från Mellanamerika via Mexiko mot USA, är infiltrerade av organiserad brottslighet, uppger ärkestiftet Puebla. I flyktingkolonnerna finns det både ”vanliga kriminella” och organiserad kriminalitet. Barn och kvinnor ska väcka medlidande, säger stiftets samordnare av flyktinghjälp, Gustavo Rodríguez.

Vidare har även människohandlare smugit sig in, som eskorterar karavanerna och inkasserar avgifter för detta. Anklagelserna kan styrkas genom foton, menar Rodríguez.

På flyktinghärbärgena i katolska kyrkan i Puebla finns för närvarande 600 migranter på genomresa mot gränsen mot USA, uppges det. Under den gångna veckan gav ånyo flera flyktingkaravaner iväg i riktning mot USA.

Kathpress 2018-01-30