Moskvapatriarkatet tar avstånd från ”ortodox milis i Donbass”

Enligt metropoliten Alexander Drabenko, ”andreman” och sekreterare hos överhuvudet för den till Moskvapatriarkatet tillhörande kyrkan i Ukraina, har de så kallade självförsvarsstyrkorna, särskilt de som kallar sig ”en ortodox armé” inget brett stöd, har inget att göra med den ortodoxa tron och är att betrakta som ”separatister”.

I en videoblogg hävdar han att ”det allmänt sägs att folket i de sydöstra regionerna i Ukraina motsätter sig en europeisk integration”. Det har emellertid framkommit under de senaste månaderna att ryktena om något slags ”sovjetisk mentalitet” i de sydöstra regionerna är mycket överdrivna. Östukrainarna önskar sig – liksom alla andra ukrainare – ett förenat, oavhängigt land, som respekterar europeiska värderingar. Hur mycket de externa styrkorna än önskar det, vore det omöjligt att dela Ukraina, då separatisterna endast stöds aktivt av en minoritet, även i Donetzk och Lugansk”.

Den så kallade ”ortodoxa milisen” i Donbassregionen har ingenting att göra med den ortodoxa tron. Metropoliten anförde vidare att kyrkan i den nya uppkomna historiska situationen borde ge upp ”utopin om en ortodox civilisation” och sluta betrakta sig som ”en del av samhällskroppen”. Det synsättet härrör från en i den rysk-ortodoxa kyrkan utbredd tes om att det i Ryssland och de omkringliggande länderna råder en ortodox kultur. Han underströk vidare att kyrkans kanoniska lag inte förutsätter någon förändring av kyrkans status beroende på förändringar av nationella gränser.

Samtidigt påpekade metropoliten att den ortodoxa trons historia tyder på att ”tillkomsten av en politiskt och kulturellt komplett statsbildning i regel ledde till bildandet av en kanoniskt självständig kyrkostruktur”.

”De senaste händelserna visar att de flesta medborgarna i Ukraina betraktar sig som en del av Europa och vill leva i en självständig stat. Denna process har börjat tidigare och är mest intensiv i västra och centrala Ukraina”.

Han kritiserade skarpt Viktor Janukovitj, som tidigare betraktats som en politisk anhängare av den ukrainsk-ortodoxa kyrkan underställd Moskvapatriarkatet, för att denne skulle ha gett order om att låta öppna eld mot demonstranter i Kiev, ”som om han trodde att han var något slags ortodox tsar”.

Metropoliten kritiserade skarpt dem som försöker använda kyrkan för att uppnå politiska mål och säger att kyrkan får lov att engagera sig politiskt ”när syftet är att skydda moraliska värden, återställa det ’Heliga Rus’ eller skapa ett nytt ’post-bysantinskt ortodoxt samhälle’”.

Vatikanradions tyska redaktion 2014-06-04 

Risu