Muslimer i Europa marscherar mot terrorism

Manifestationen ”Muslimers marsch mot terrorism”, som startade i Paris, har gjort ett uppehåll i Berlin. I söndags bekräftade imamer från ett antal europeiska länder tillsammans med kristna och judiska representanter sitt ställningstagande mot våld i religionens namn. Initiativtagaren till marschen, imam Hassen Chalghoumi [bilden] från Paris, betonade i evangeliska Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche, att terrorismen bara kan besegras genom gemensamma ansträngningar. Fram till fredag reser omkring sextio imamer genom Europa som förmedlare av ett fredsbudskap. De startade i lördags i Paris och under rundresan kommer de att göra uppehåll i bland annat Bryssel och ett antal franska städer.

Berlins imam, Mohammed Taha Sabri, kungjorde, att han skulle deltaga i marschen tillsammans med tre andra tyska imamer. Det finns ingen muslimsk terrorism utan bara en fascistisk ideologi, som missbrukar islam. En talesperson för det muslimska centralrådet i Tyskland, Mohamad Ajjaj, sade att den muslimska gemenskapen måste alltmer kraftfullt tränga undan extremisterna. Biskopen för den evangeliska kyrkan i Berlin och Brandenburg, Markus Dröge, rabbinen i Berlin, Andreas Nachama, och dominikanerbrodern Maximilian Cappabianca, ger gemensamt sin välsignelse till resan.

På Breitscheidplatz i närheten av Kaiser-Wilhlem-Gedächtniskirche i Berlin inträffade den 19 december 2016 ett terrordåd, som krävde 12 dödsoffer och många skadade. Imamerna hedrade minnet av offren för dådet i Berlin samt alla de som runt om i världen drabbats av extremism. Kyrkoherden i Gedächtniskirche, Martin Germer, betonade att hans församling förstod kyrkan som den plats, där alla religioner försonas. Imamernas marsch är ett starkt tecken för freden.

Kathpress 2017-07-09