Ny blogg – Läsarna.se

En ny blogg är värd att uppmärksamma: Läsarna.se

Den presenteras så här: ”Läsarna.se är en blogg om läsning. Namnet kommer från väckelserörelserna, som ursprungligen var läsarrörelser. Den gemensamma läsningen var en del av sökandet efter gemenskap med Gud. Liksom dem hoppas vi på en gemensam läsning som fördjupar och formar. En läsning som förenar bildning och fromhet.”

De som ansvarar för publiceringen av Läsarna.se är Joel Halldorf, Benjamin Ekman och Sebastian Ekberg.

I ett av inslagen hänvisas till konsten att urskilja olika andar hos Ignatius av Loyola. Inslaget finner du via denna länk här

Red. 2014-09-03

http://www.läsarna.se