Ny finansförvaltare utsedd i Vatikanen

Vatikanen har för första gången utnämnt en lekman på posten som den näst högste ansvarige för den påvliga förmögenhetsförvaltningen. På måndagen meddelade Vatikanens presstjänst att den 58-årige italienske finansexperten Fabio Gasperini avlöser Mauro Rivella (56) som sekreterare för Heliga stolens finansförvaltning (Afsa). Gasperini var tidigare anställd hos rådgivningsfirman Ernst & Young, ansvarig för bank- och kapitalmarknadsfrågor inom Financial Services Organisation för regionerna Europa, Mellanöstern Indien och Afrika, ävensom chefsrådgivare för Italien.

Företrädaren Rivellas femåriga mandat löpte ut i april. Rivella, präst från Turin och expert på kyrkorätt, var förut undersekreterare för den italienske biskopskonferensen, vars president sedan juni 2018 är kuriebiskopen och nuntien Galantino.

Gasperini studerade företagsekonomi vid det romerska universitetet Sapienza och fick 2003 en ledande ställning vid Ernst & Young. I och med personbytet i Vatikanen blir han centralt ansvarig för förvaltningen av Vatikanens förmögenheter. Afsa fungerar som skattemyndighet och centralbank. Heliga stolens fastigheter, även de utanför Italiens sorterar också under Afsa.

Sedan flera år Vatikanens förmögenhetsförvaltning föremål för omorganisation. Bland ansvarsområden måste Afsa överlämna den centrala dataförvaltningen till finanssekretariatet, som gör anspråk på styrningen och uppsikten över Vatikanens och Heliga stolens finanser. Ledaren för finanssekretariatet, jesuitpatern Juan Guerrero, kungjorde i maj att den kyrkliga investeringspolitiken skulle förenhetligas.

Kathpress 2020-06-16

Detta är en nyhetstext.