Ny kampanj mot dödsstraff i Sydkorea

Den katolska kyrkan i Sydkorea deltar i ännu en kampanj för att avskaffandet av dödsstraffet. Biskopskommissionen för Rättvisa och Fred (Iustitia et Pax) har uppmanat alla ”medborgare av god vilja” att före årsskiftet underteckna en petition med det innehållet. Sedan den fjärde maj deltar den katolska kyrkan i Korea aktivt i en kampanj för att samla underskrifter för att avskaffa dödsstraffet och livstidsdomar.

Enligt Vatikanens presstjänst Fides har petitionen undertecknats av Koreas samtliga 26 biskopar, och bland dem Seouls ärkebiskop kardinal Andrew Yeom Soo-jung.Inbjudan att skriva under lästes sedan upp vid alla söndagsgudstjänster i landet. Alla de underskrifter som samlats in fram till den 31 december kommer att framläggas för parlamentet.

Den katolska kyrkan i Korea anslöts sig redan under åren 2005, 2008 och 2012 till liknande initiativ. Den nya kampanjen har sitt upphov i påven Franciskus ändringar i Katolska kyrkans katekes, där det nu står att dödsstraff ”är otillåtet, eftersom det strider mot personens okränkbarhet och värdighet”.

Det senaste dödstraffet i Sydkorea verkställdes 1997, varför det kan ses som ”de facto” avskaffat. Lagen som medger dödstraff vid särskilt svåra brott är emellertid fortfarande formellt i kraft.

Kathpress 2018-12-07