Ny prefekt för liturgikongregationen

Alla satt som på nålar i avvaktan på vem som skulle ta över efter den spanske kardinalen Antonio Cañizares som prefekt för liturgikongregationen. Svaret kom vid middagstid på måndagen. Den som skall leda den kongregation som ansvarar för frågor om liturgi blev kardinal Robert Sarah, för närvarande ordförande för det påvliga rådet Cor Unum, ett av kurians organ som kommer att uppgå i annat i samband med omorganisationen av hela kurian.

Kardinal Sarah föddes den 15 juni 1945 i en katolsk familj i Ourous, Guinea. Han prästvigdes den 20 juli 1969 i Conakry, studerade teologi vid det påvliga universitetet Gregoriana i Rom och avlade en licentiatexamen i bibelvetenskap vid Studium Biblicum Franciscanum i Jerusalem 1979. Han biskopsvigdes i Florens av kardinal Giovanni Benelli, som tidigare var nuntie i Senegal. Sarah var endast 34 år gammal när påven Johannes Paulus II utnämnde honom till ärkebiskop av Conakry. 1985 utnämndes han till ordförande för biskopskonferensen i Guinea.

I oktober 2001 förflyttades han till Rom, sedan Johannes Paulus II utnämnt honom till sekreterare i Congregatio de Propaganda Fide. Nio år senare, den 7 oktober 2010 utsåg Benedictus XVI honom till ordförande i det påvliga rådet Cor Unum och utnämnde honom till kardinal med titulärkyrkan San Giovanni Bosco in Via Tuscolana. Han är Guinea-Conakrys första kardinal.

Dagens utnämning innebär att Vatikanen nu åter har en kardinal från Afrika som chef för en kongregation. Mellan 2002 och 2008 var den nigerianske kardinalen Francis Arrinze chef för liturgi- och sakramentskongregationen och kardinal Bernardin Gantin från Benin ledde biskopskongregationen mellan 1984 och 1996.

Kardinal Sarah är känd för sin djupa andlighet. I utnämningen av honom som chef för den liturgiska kongregationen har Franciskus fått en herde med 22 års erfarenhet av att leda ett stift. Den nye prefekten har under senare tid dragit till sig mediernas uppmärksamhet, då han höll en predikan i vilken han erinrade världen om hur Afrika exploateras av internationella krafter, i samband med en vigningsceremoni 2011 för präster och diakoner i Communauté Saint-Martin i Candes. Han koncentrerade sig vid detta tillfälle också på liturgisk utbildning, varvid han påminde de närvarande prästerna om deras skyldighet att troget förkunna Jesu budskap och inte tiga om ”allvarliga moraliska avvikelser”.

I en intervju med den katolska nyhetsbyrån Zenit den 23 oktober, talade den nye prefekten för liturgikongregationen om den nyss avhålla extraordinära synoden om familjen och menade att frågan om kommunion för omgifta frånskilda inte var en av de viktigare frågorna för familjen i dag. ”Dagens familjekris handlar om hur hela familjebegreppet undergått en förändring som en följd av inflytande från ett sekulariserat och relativistiskt samhälle.” I en annan intervju med Catholic News Agency, publicerad förra månaden, kritiserade han internationella organisationer som villkorar ekonomiskt bistånd utifrån genusideologi.

Kardinal Robert Sarah, medlem av kurian och med lång erfarenhet av församlingstjänst i Afrika, håller en relativt traditionell profil. Den 24 oktober sammanträffade han med deltagarna i den årliga vallfärd som äger rum med troende som firar mässan enligt den extraordinära riten. Hans utnämning som chef för den kongregation som ansvarar för gudstjänsten torde innebära att några liturgiska innovationer knappast är att vänta.

Andrea Tornielli, Vatican Insider/La Stampa 2014-11-24