Nytt avsnitt av Signumpodden: Om Shakespeare med Leif Zern

I det nya avsnittet av Signumpodden med John Sjögren, som nu finns tillgängligt, är författaren och DN:s mångårige teaterkritiker Leif Zern gäst.

Avsnittet handlar om tidernas kanske allra störta dramatiker och författare: William Shakespeare. Samtalet kretsar kring existentiella och religiösa frågor i Shakespeares nästan outtömligt rika dramer, om hur pjäserna måste förstås utifrån en idéhistorisk kontext, att de rör sig i glappet mellan den borttynande katolska enhetskulturen och det nya protestantiska England.

Särskilt två centrala teman hos Shakespeare lyfts fram: synen på jaget och upplevelsen av tiden. Givetvis tas den eviga frågan om Shakespeare var katolik eller protestant upp. Visste han det ens själv? Leif Zern berättar också om några av de allra främsta Shakespeareuppsättningar han sett under sin långa karriär som teaterkritiker.

Gå in via denna länk för att lyssna till podden

Red. 2019-02-26