Nytt rekord för pilgrimsvandringar till Santiago

wegzeichen_auf_dem_jakobsweg-jakobsweg2Jakobsvägen till Santiago de Compostela slår ständigt nya rekord. Bara i de första nio månaderna detta år fick enligt uppgift från den lokala pilgrimsbyrån 240 420 pilgrimer sitt ”Compostelaintyg”. Detta tal ligger tydligt över det från det hittillsvarande rekordåret 2010, vid vars slut det var 272 412. I den aktuella siffran är inte pilgrimerna från oktober medräknade, bland vilka fanns ärkebiskopen av Salzburg, Franz Lackner, som nådde vallfartsmålet i förra veckan efter en 25 dagar lång fotvandring från de franska Pyreneerna.

I fjol nåddes med 262 459 det näst högsta antalet pilgrimer som hittills dokumenterats. Det heter att trenden håller i sig under oktober. För att erhålla diplomet måste man genom en stämpel i pilgrimspasset uppvisa att man till fots gått till Santiago åtminstone de sista 100 kilometerna eller de sista 200 kilometerna på cykel.

Då särskilt under de intensiva sommarmånaderna sökandet efter kvarter i härbärgen och värdshus kan vara besvärligt, kommer pilgrimer i ökande antal också under andra årstider. Under några dagar i oktober kom flera än tusen till aposteln Jakob stad. Under det gångna året var enligt uppgift den mest använda vägen den så kallade franska vägen från Pyreneerna. Också andra sträckor drar till sig vandrare i ökat antal, särskilt ”kustvägen” och ”den portugisiska vägen”.

Vallfarten till S:t Jakobs stad en viktig ekonomisk faktor. Enligt en uppgift i den galiciska regionaltidningen Faro de Viga spenderade pilgrimerna i fjol sammanlagt 272 miljoner euro. Det skulle motsvara i genomsnitt 1 000 euro per person, inklusive resekostnaden. Vanligtvis avsätter pilgrimer under vägen en dagsbudget på ca 35 euro för logi, förplägnad och småutgifter. Till de ”officiella” pilgrimerna sällar sig i Santiago de Compostela årligen flera miljoner besökare från hela världen.

Kathpress 2016-10-18