Ordenssystrar med inflytande över vapenindustrin

Ett religiöst grundat initiativ bland aktieägare tvingar den i USA baserade vapentillverkaren Sturm, Ruger & Co till större transparens [läs mer här]. Som New York Times har rapporterat, genomdrivs av en grupp aktieägare vid bolagsstämman nya riktlinjer för företagsledningen, på initiativ av katolska ordenssystrar ur kommuniteten Holy Names of Jesus and Mary [länk här]. Stöd kom även från organisationen Interfaith Center on Corporate Responsability [mer här], som samlade sina röster som aktieägare för att förmå koncernen till större socialt ansvarstagande.

Hädanefter måste vapentillverkaren Sturm, Ruger & Co i en rapport informera allmänheten om farorna med sina produkter och om sitt agerande mot ökat vapenvåld. Beslutet togs mot bakgrund av åtskilliga fall av vapenvåld och massakrer i skolor i USA.

Koncernledningen hade, enligt uppgift, under en vecka värjt sig mot det religiöst motiverade förslaget från den grupp av aktieägare som är samlade omkring ordenssystern Judy Byron, pensionerad lärare och rektor för flera skolor, drivna av ordnar. Denna grupp började för två år sedan att köpa andelar i Sturm, Ruger & Co och andra vapentillverkare, för att kunna få inflytande över firmornas policy. Pengarna som de använde för att köpa in sig i vapenindustrin kommer dels från gåvor, dels från kyrkan.

Kathpress 2018-05-11