Östafrikanska stift vidtar åtgärder mot övergrepp

De östafrikanska biskopskonferenserna, AMECEA, vidtar åtgärder mot sexuella övergrepp på barn och unga. Samtliga medlemsländer i AMECEA är på ett eller annat sätt drabbade av övergrepp och alla de biskopskonferenser som ingår har redan förebyggande verksamhet, men den är inte koordinerad och är organiserad på olika sätt i olika stift. Nu inrättas ett barnskyddskontor på AMECEA:s sekretariat, med uppgiften att samordna och standardisera insatser och att stötta stiftens lokala arbete.

Kontoret är ett resultat av en serie gemensamma arbetsmöten om övergrepp på barn och unga. AMECEA:s styrelse har antagit en beredskapsplan mot övergrepp som enligt rekommendationen ska implementeras i samtliga stift. Ett slutgiltigt dokument från genomförda gemensamma arbetsmöten kommer att sammanställas och sändas ut till samtliga biskopskonferenser.

Red. 2019-02-18

Källa: Zenit