Övergrepp en stympning, säger redaktören Scaraffia

Lagom till biskoparnas konferens om övergrepp mot minderåriga, publicerades ett nytt nummer av L’Osservatore Romanos ”kvinnomagasin” Donne Chiesa Mondo (Kvinnor Kyrka Värld). Under fem nummer av magasinet gås våra sinnen igenom, och påpassligt nog handlade februarinumret om känsel och beröring.

Lucetta Scaraffia.
Foto: Wikmedia Commons.

Just detta nummer fick påven att under presskonferensen på flygplanet från Abu Dhabi erkänna att sexuella övergrepp på ordenskvinnor är ett faktiskt problem i kyrkan. Lucetta Scaraffia, chefredaktör för Donne Chiesa Mondo skriver i en skarp text om hur illa kyrkans hierarki har hanterat de nunnor och ordenskvinnor som anmält övergrepp och våldtäkter.

Två veckor senare var det en av Polens mest prominenta nunnor, ursulinsyster Jolanta Olech, som berättade för den katolska nyhetsbyrå KAI att hon under sin tid som ledare för konferensen för kvinnliga ordensledare i Polen hört många berättelser om systrar som utsatts, tvingats till aborter och kastats ut ur sina gemenskaper. Hon tystades symtomatiskt nog, enligt The Tablet, några dagar senare, ungefär samtidigt som religiösa ordnar samlades i Rom för en ceremoni där de gemensamt bad om förlåtelse för att ha skyddat förövare.

Inés San Martín intervjuade Scaraffia för Crux inför övergreppskonferensen (som dock inte tog upp övergrepp med vuxna offer). Övergrepp mot ordenssystrar har rapporterats i årtionden, men enligt Scaraffia har de flesta anmälningar hamnar i lådor i Vatikanen. ”Kyrkan har aldrig accepterat att ta ansvar, för man har trott att om det inte talas om saken kan den hållas gömd.” Hon är tydlig med att det är en maktfråga, men förespråkar inte ett öppnande av ämbetet för kvinnor – det skulle bara fånga även kvinnorna i klerikalismens maktkorruption. ”För mig är det viktigare att kvinnor fortsätter protestera mot makten”, konstaterar hon.

I sin artikel i Donne Chiesa Mondo skriver Scaraffia om övergreppen som lemlästning: genom att det mest pastorala, mest omhändertagande sättet att reagera – en kram, en hand på en axel – har blivit någonting suspekt och i en del fall direkt förbjudet (en präst kan på många håll i dag inte trösta ett ledset barn med en kram) är kyrkan stympad. Det är självförvållad stympning, och den står i vägen för evangeliet.

Red. 2019-02-27

Källor: L’Osservatore Romano här; Global Sisters Report här; The Tablet här; Crux här