P1: Samtal med syrisk-ortodox munk i Turkiet

Sveriges Radio P1-morgon sände häromdagen ett circa fem minuter långt reportage med titeln ”Den ensamma munken i sydöstra Turkiet”. Korrespondenten Johan-Mathias Sommarström samtalar med den syrisk-ortodoxe munken Joachim D’Bet Yahkub. Han har levde först i Damaskus och har sedan bosatt sig i ett övergivet kloster. Han vittnar om förföljelsen av kristna i Mellanöstern och berättar om sin barmhärtiga attityd gentemot terrorister.

Man kan lyssna till programmet i efterhand via denna länk här

Fredrik Heiding 2018-01-10