Patriark avvisar Ankaras kritik: ”påven är ingen fiende till islam”

Den armenisk-katolske patriarken Nerses Bedros XIX tillbakavisar uttalanden från Turkiet om att påven skulle ha angripit islam. ”Den turkiska regeringens strategi, som går ut på att förhindra att man talar om ett folkmord på armenierna är dömd att misslyckas. Det är därför som Turkiet är så nervöst och vidtar omfattande diplomatiska åtgärder. Men påven följer endast samvete och upprepar bara vad han sade för två år sedan, och ingen ska inbilla sig att han skulle kunna tysta på påvens samvete”, betonade patriarken i samtal med Vatikanens nyhetsbyrå Fides.

Ordagrant sade patriarken: ”Jag uppfattade att turkiska journalister ska ha lämnat Peterskyrkan när påven nämnde det folkmordet på armenierna, för att genast utbreda nyheten om detta. Och blixtsnabbt fanns det ett officiellt ställningstagande från Ankara.”

Nerses Bedros XIX avvisar ”manipulerande tolkningar”, om att påven skulle ha en fientlig inställning till Turkiet eller tala illa om den islamiska världen. Det är helt uppenbart att det rör sig om en instrumentalisering: ”Påven är inte ’för” armenierna och ’mot’ turkarna. Han avvisar ingen. Under sin resa i november förra året framhöll han Turkiets betydelse för dialog och försoning, som en bro mellan Europa och Orienten. Man måste bara se påvens uttryckssätt beträffande nationalsocialismen eller stalinismen och slutligen de senaste händelserna i Europa, Afrika och Asien i ett sammanhang. Han tittar på hela världen, han ger uttryck för vad han uppfattar som mänskligheten. Minnet och fördömandet av historiens vidrigheter kan förhindra att sådana sker igen, vilket är fallet i många delar av världen, i synnerhet i Mellanöstern.”

De uttryckssätt som påven använt de nuvarande lidandena för folken i Mellanöstern omintetgör försöken att anklaga påven för att ha en polemisk inställning gentemot islam: ”Påven har hela världen i tankarna och ger röst åt mänsklighetens samvete inför de tragiska konflikterna och våldet. Han erinrar om förtryckta, fattiga och sjuka i alla länder och inom alla religioner. Han har inte gjort skillnad mellan de kristnas lidande och de övrigas, vilket alla hans uttalanden om den blodiga konflikten i Mellanöstern vittnar om.”

Den franske forskaren Jean-Pierre Mahé, som har översatt skrifterna av den helige Gregor av Narek, som i söndags upphöjdes till kyrkolärare, säger i ett samtal med Vatikanradion att Gregor av Narek förmodligen är en av mest betydelsefulla poeterna inom det armeniska språket. Genom att upphöja honom till kyrkolärare har Franciskus och kardinalerna och hela den samlade världskyrkan visat att ”detta helgon som är så viktigt för armenierna, har något att säga till hela kyrkan. Dessutom känner sig armenierna genom detta ännu närmare förbundna med den katolska kyrkan”. Greger von Narek hör varken till den latinska eller till den grekiska kyrkotraditionen. Genom att upphöja honom till kyrkolärare framhävs därmed betydelsen av den armeniska kyrkan som en egen tradition.

Kathpress 2015-04-14