Påven bad om ursäkt för prästers övergrepp i Chile

Vid början av sitt besök i Chile uppmanade påven Franciskus den avgående och tillträdande regeringen att engagera sig mera aktivt för de unga och för landets urbefolkningar. I sitt tal i presidentpalatset La Moneda i huvudstaden Santiago, inför representanter för regeringen, olika samhällinstitutioner och den diplomatiska kåren, bad påven, för sin del, offer och deras anhöriga om förlåtelse för de övergrepp som de hade utsatt för av kyrkans män i Chile.

”Jag kan inte låta bli att ge uttryck för den smärta och den skam som jag känner med tanke på de skador som barn har tillfogats av präster och biskopar, och som de aldrig kan få gottgörelse för”, sade Franciskus. För detta uttalande fick påven en lång spontan applåd. Tillsammans med landets biskopar ”vill jag stödja offren av alla krafter” och ”kämpa för att sådant aldrig upprepas”.

På måndag morgon, i början av påvebesöket, förekom det längs med påvens färdväg demonstrationer mot sexuella övergrepp i kyrkan. En kort tid för påvebesöket offentliggjordes på en webbsida 80 katolska ämbetsbärare, som enligt uppgift anklagas för sexuella övergrepp. I stiftet Osorno i södra Chile pågår det sedan mer än ett är protester på biskop Juan Barros, som anklagas för att ha tystat ned fall av övergrepp mot barn.

I närvaro av såväl president Michelle Bachelet som hennes nyvalde efterträdare Sebastián Piñera uppmanade Franciskus i sitt tal regeringen att verka för att demokratin inte bara blir en formalitet, utan en plats som ”alla utan undantag” kan medverka till att bygga upp. Landets framtid ligger ”till stor del i kompetensen hos dem som lyssnar”. Och man måste särskilt lyssna till arbetslösa, urinvånare, migranter, liksom också unga och gamla.

Just de grupper som sedan gammalt är bosatta i landet har ”ofta försummats”, menade Franciskus och syftade på urinvånarna. ”Deras rättigheter måste beaktas och deras kultur skyddas, så att inte en del av denna nations identitet och rikedom går förlorad”, förklarade påven i sitt anförande.

Med tanke på ekologi och hållbar utveckling sade Franciskus att av visdomarna hos landets urbefolkning kan man lära sig, ”att inget folk utvecklas som vänder ryggen till jorden och till allt och alla i omgivningen”. Djärvhet och motstånd ställs här mot ett ”teknologiskt paradigms” uppmarsch, ”som gynnar mäktiga kommersiella intressen i våra naturliga ekosystem och följaktligen även i vårt gemensamma väl”, enligt påven. I Chile uppstår det fortfarande ibland våldsamma konflikter mellan de djupt ekologiskt inriktade urinvånarna och in- och utländska affärsintressen.

Påven uppmanade de ansvariga att skydda unga människor från ”drogernas gissel” och förbättra deras möjligheter, ”särskilt på utbildningsområdet”. Det chilenska utbildningssystemet, som ofta bara barnen i rika familjer kommer i åtnjutande av, kritiseras sedan länge offentligt.

I sitt tal riktade Franciskus en personlig hälsning till den nyvalde presidenten Sebastián Piñera, som satt vid sidan av sin företrädare president Bachelet. I sitt anförande sade han: ”De senaste politiska valen har visat vilken stabilitet och samhällelig mognad som landet har uppnått.” Så påminde han även om mörka tider i Chiles historia, ett land som i februari detta år firas 200-årsminnet av sin självständighet. Demokratins utveckling har skänkt Chile varaktiga framsteg, enligt påven. Samtidigt påminde han om social och politisk framgång inte är självklarheter utan ständigt måste erövras på nytt.

Kathpress 2018-01-16