Påven: Evolution och skapelsetro utesluter inte varandra

Evolutionsforskningens resultat motsäger inte en tro på Gud som Skapare, menar påven Franciskus. Tvärtom förutsätter evolutionen liksom även Big Bang-teorierna existensen av en Skapare, sade Franciskus under måndagen i Vatikanen. ”Han har skapat varelserna och låtit dem utvecklas enligt sina inneboende lagar, så att de kan vidareutvecklas och därigenom uppnå sin verkliga fullhet.”

Skaparen har utrustat varelserna med autonomi. Så tillvida är det missriktat att se Gud Skaparen som en ”trollkarl”, som skulle vara i stånd att förverkliga vilka saker som helst i världen.

Gud har i stället gett människorna frihet att gestalta skapelsen. De är därmed medarbetare i hans verk men bör inte placera sig själva i Skaparens ställe och därigenom förstöra den gudomliga ordningen, varnade Franciskus. ”Detta är en svår synd mot Gud, Skaparen.” I synnerhet forskarna är skyldiga att ställa sina kunskaper till förfogande för hela mänsklighetens bästa, ”inte bara för en grupp eller för en privilegierad klass”.

Franciskus talade med anledning av avtäckandet av en bronsbyst av Benedictus XVI utanför Påvliga vetenskapsakademin i Vatikanens trädgårdar. Inför akademins medlemmar talade han uppskattande som sin företrädare som en stor påve – ”stor genom kraften och djupet i sin intelligens, stor genom sina viktiga bidrag till teologin, stor genom sin kärlek till kyrkan och till människorna, stor genom ditt handlande och sin religiositet”. Benedictus var också en stor vän och gynnare av vetenskaperna och insåg deras betydelse för den moderna kulturen. Även Franciskus uppmuntrade till förbättring av världen genom vetenskapliga framsteg. Dessa måste framför allt tjäna de allra fattigaste.

Kathpress 2014-10-27