Påven fick prestigefyllt pris och berättade om sin dröm för Europa

stjärnorNär påven Franciskus i fredags tog emot det prestigefyllda så kallade Karlspriset [eller Karl den Store-priset, övers. anm.] vid en ceremoni i Vatikanen presenterade han en vision för en förnyelse av den europeiska kontinenten vilken kan betecknas som hans egen version av Martin Luther Kings berömda ”Jag har en dröm”-tal: ”Jag har en dröm om en ny europeisk humanism”, sade påven och beskrev den som baserad på bland annat en förändrad social och ekonomisk ordning som främjar integration och respekt för mänskligt liv och mänsklig värdighet.

Karlspriset instiftades 1950 av en tysk affärsman och Europavän i den då västtyska staden Aachen, som en gång var huvudstad i Karl den Stores tysk-romerska rike, och beskrivs av den organisation som idag förvaltar priset som ”det äldsta och mest välkända priset som belönar insatser till förmån för europeisk enhet”. Tillkännagivandet av påven Franciskus som pristagare för 2016 gjordes i december förra året. Franciskus är den andra religiösa ledare som har tilldelats priset, vid sidan av hans företrädare, den tidigare påven Johannes Paulus II som hedrades med en ”extraordinarie” version av priset 2004.

f961ca3ce0ac49f28c8526c49c9821a4_18Närvarande vid prisceremonin, som på påvens egen begäran hölls i Vatikanen istället för i Aachen som är normalfallet, var bland annat staden Aachens borgmästare Marcel Philipp, Europaparlamentets talesperson Martin Schulz, EU-kommissionens president Jean Claude Juncker, Europeiska rådets president Donald Tusk och Tysklands förbundskansler Angela Merkel, själv pristagare 2008.

I sitt tacktal kritiserade påven Franciskus Europa för att vara trött och ”ingrott” och uttryckte sin förhoppning att kontinentens ledare ska kunna ”inspireras av det förflutna för att med bättre mod möta dagens komplexa utmaningar”. Han vädjade till Europas ledare att ”med beslutsamhet uppdatera själva idén om Europa” och ge utrymme för en ”ny humanism” baserad på förmågan till integration, dialog och kreativ problemlösning.

”Jag har en dröm om ett Europa som är ungt och fortfarande kapabelt att vara en mor: en mor som har liv eftersom hon respekterar liv och erbjuder hopp om liv. Jag drömmer om ett Europa som bryr sig om barnen, erbjuder medbroderlig hjälp till fattiga och nyanlända invånare som har förlorat allting.” Påven uttryckte en önskan att Europa inte ska se det som ”ett brott” att vara migrant, att kontinentens ungdomar ska få ”andas ärlighetens rena luft” och att Europas kultur ska kunna vara ”obefläckad från konsumismens omättliga behov”. En sådan kultur måste också vara en i vilken ”äktenskap och att sätta barn till världen ses som ansvar och stor källa till glädje”. Politiken behöver därför vara mer intresserad av ”födelsetalen” än av ”konsumtionsnivån”.

Franciskus efterlyste också en ekonomisk ordning som är mindre beroende av spekulation och anknöt till Johannes Paulus II:s beskrivning av en ”social marknadsekonomi” inriktad på att ”investera i personer”. Genom sin uppgift att förkunna evangeliet har kyrkan en viktig roll för att ”förbinda sår” i Europa, menade påven, och framhöll de kristnas önskan om enhet som ett ”stort tecken i tiden och ett svar på Herrens bön”.

Catholic News Agency, 2016-05-06