Påven Franciskus berättar öppenhjärtigt – nu igen

av ULF JONSSON

Påven Franciskus har gjort det igen; inbjudit Eugenio Scalfari, Italiens kanske mest kända journalist och ateist, till ett privat möte hemma hos sig i sin bostad i Vatikanen. Och det utan att informera sina medarbetare i Vatikanen, som till sin stora överraskning i går fick läsa om mötet i den italienska dagstidningen La Repubblica. Mötet ägde rum i onsdags, den 10 juli. Uppenbarligen fungerar personkemin bra mellan påven Franciskus och ateisten Scalfari, för det var nu tredje gången som de båda träffades.

Det är inte helt lätt att veta hur man ska rapportera om och bedöma mötet mellan Franciskus och Scalfari. Det rör sig ju om en privat träff mellan två goda vänner, inte egentligen om en intervju med påven. Men likväl publicerar Scalfari i La Repubblica en lång artikel om mötet och vad de båda pratade om. Det första som man undrar över är om Franciskus är införstådd med att Scalfari på detta sätt offentliggör vad de pratade om. Å andra sidan är han givetvis på det klara med vilken person det är som han bjudit in. Sedan tillkommer att Scalfari inte spelade in samtalet och heller inte gjorde några anteckningar. Det innebär att hela hans artikel bygger på hans egna minnen från samtalet. Och som bekant är det lätt att minnas fel efteråt om detaljer i ett längre samtal.

Vissa delar av Scalfaris artikel är berättande och kommenterande, medan andra delar presenteras som direkta citat av vad påven ska ha sagt. Men, liksom efter ett av Scalfaris tidigare möten med påven, har påvens presstalesman Federico Lombardi nu efteråt gått ut och förklarat att Scalfaris redogörelse för samtalet inte är korrekt på vissa punkter, även om artikeln i det stora hela återspeglar vad påven faktiskt sade. I synnerhet menar Lombardi att Scalfari återger påven felaktigt när han skriver att påven skulle ha sagt att även kardinaler skulle vara involverade i pedofili och att påven även skulle ha lovat komma med en ny lösning på frågan om celibatet för präster. Om inte annat så visar det väl hur öppenhjärtigt de båda pratat med varandra och att man har diskuterat frågor som är både mycket känsliga och komplicerade att handha.

Scalfaris artikel, som alltså kan läsas i sin italienska originalversion i La Repubblica, kretsar kring tre huvudteman: hur sunda värderingar kan föras vidare till barn och ungdomar, problemet med pedofili inom kyrkan och problemet med maffian i Italien. Scalfari refererar rätt utförligt vad påven ska ha sagt om dessa tre frågor. Dessutom diskuterade man också exempelvis frågan om människans fria vilja och om vikten av att följa sitt samvete.

När det gäller barn och ungdomar skriver Scalfari att Franciskus understryker den stora betydelsen av familjen för barns och ungdomars utveckling. Familjen ska vara den trygga plats där barnen tillägnar sig goda attityder, medmänsklighet och solidaritet med andra. Men det förutsätter att föräldrarna själva lever på det sättet, istället för att dras med av en överdrivet individualistisk kultur präglad av egoism och snävt karriärtänkande.

När det gäller pedofili inom kyrkan skriver Scalfari att Franciskus tar detta problem på mycket stort allvar och han återger påvens ord på följande sätt: ”Många av mina medarbetare försäkrar mig om att det finns tillförlitliga data som visar att det är runt två procent av kyrkans folk som ägnar sig åt pedofili. De säger detta för att lugna mig, men det gör mig inte alls lugn. Jag anser tvärtom att det är ytterst allvarligt. Dessa två procent utgörs av präster, och till och med av biskopar och kardinaler. Andra återigen, och de är ännu flera, ingriper visserligen med straffåtgärder, men avslöjar inte skälet till straffen. Jag anser att situationen är ohållbar och jag tänker gå an problemet med den beslutsamhet som krävs.”

Vad gäller maffian, som Franciskus på sistone har gjort mycket skarpa offentlig uttalanden om, skriver Scalfari att Franciskus i samtalet underströk att det inte räcker med att präster bara fördömer enskilda kriminella handlingar från maffians sida. Det är också hela maffia-systemet som sådant som kyrkan kontinuerligt måste fördöma och distansera sig från.

Efter att ha läst Scalfaris artikel om mötet med Franciskus i Vatikanen i onsdags, liksom Federico Lombardis kommentar om Scalfaris artikel och även tagit del av några kommentarer från personer som känner till Vatikanen väl blir min slutsats att påven Franciskus har behov av att tydligt markera att han inte låter sig stängas in i Vatikanen vare sig av sina egna medarbetare eller av vad Vatikanens protokoll föreskriver. Han slår vakt om sin frihet och om utrymmet för personlig spontanitet. ”Jag bestämmer själv vilka personer jag vill träffa”, förklarade han strax efter det att han valts till påve. Och han fortsätter att leva enligt den devisen. Uppenbarligen även till priset av att inte ens begära att få kontrollera att han blir citerad på ett korrekt sätt. Mänskligt sett kan man undra om det är ett klokt sätt att handla, men det verkar utgöra en del av den nuvarande påvens karaktäristiskt egna sätt att vara påve.

Från takterrassen på huset i Rom där jag just nu under dessa dagar bor har man en vidunderlig blick ut över staden. Peterskyrkans fasad och dess kupol imponerar allra mest så här i kvällsmörkret, så fantastiskt vackert belysta som de numera är. Man kan fyllas av både glädje och tacksamhet, och också av ett slags stolthet, vid den anblicken. Fast ännu större blir glädjen vid tanken på att vi har en påve som är så tydligt beslutsam när det gäller att städa upp i unkna vrår och att öppna fönstren för en öppenhjärtig dialog, både inom kyrkan och med dem utanför.

Ulf Jonsson 2014-07-14

Läs mer:

http://sv.radiovaticana.va/news/2014/07/14/pedofili,_maffian_och_barnuppfostran_var_teman_under_p%C3%A5vens_samtal_med/sv1-813155

http://www.dn.se/nyheter/varlden/paven-tva-procent-av-katolska-praster-ar-pedofiler/

http://www.dagen.se/nyheter/paven-tva-procent-av-katolska-kyrkans-praster-kan-vara-pedofiler/

http://www.di.se/artiklar/2014/7/13/paven-lovar-losa-fragan-om-celibatet/

http://www.svd.se/nyheter/utrikes/paven-tva-procent-av-de-katolska-prasterna-ar-pedofiler_3744138.svd