Påven i Libanon: Stoppa våld och fundamentalism!

Påven Benedictus XVI:s besök i Libanon går i dag, söndag den 16 sept, in på sin sista dag. Under sin resa har han träffat företrädare för både landets kristna och muslimska grupper, och påvens centrala budskap under resan har varit att de bägge grupperna måste kämpa gemensamt för att främja en fredlig utveckling i regionen.

I går kväll, lördag, höll påven ett möte med 16 000 ungdomar vid det romersk-katolska klostret Bkerke strax utanför Beirut. Påven uppmanade ungdomarna att stanna kvar i Libanon och att bidra till en fredlig utveckling i landet, trots de stora svårigheter som man möter i form av arbetslöshet och marginalisering i samhället. Påven uppmanade både kristna och muslimska ungdomar att ”stå emot våld och sätta stopp för krig”. Påven förklarade inför ungdomarna vidare: ”Muslimer och kristna kan leva tillsammans utan hat, och med respekt för varandras olika trosuppfattningar. Därför uppmanar jag er att vara fredsstiftare!” Påven avvisade också fundamentalismen som en perversion av den religiösa tron. Till de muslimska ungdomarna sade påven: ”Ni är, tillsammans med de kristna ungdomarna, framtiden för detta underbara land. Lev och verka tillsammans med varandra i enhet och fred!” I sitt tal uppmanade påven också ungdomarna att avvisa destruktiva fenomen som pornografi och droger och han avvisade aborter som ett brott mot det mänskliga livets okränkbarhet.

Påvens tal i presidentpalatset i Beirut tidigare på lördagen kretsade också det kring frågan om fred i Mellanöstern. Han uppmanade landets befolkning att främja en fredens kultur. En sådan kultur kan utgöra basen för ett fredligt samhälle präglat av mångfald och respekt. ”Det gäller att sätta stopp för krigets logik och istället bygga på respekten för det universellt giltiga människovärdet”, sade påven.

I dag, söndag, avslutar påven sitt tre dagar långa besök i Libanon med en stor utomhusmässa vid ”Waterfront” i norra Beirut. 300 000 människor väntas delta i den gudstjänsten. I samband med mässan offentliggör påven också slutdokumentet som följer upp från biskopssynoden från år 2010. I dokumentet kritiseras varje form av religiöst motiverad fundamentalism och rasism.

På söndagseftermiddagen äger sedan ett ekumeniskt möte mellan påven och företrädare för andra kristna samfund rum i Beirut. Efter det mötet åker påven till flygplatsen, där han tar avsked från Libanons president Michel Suleiman och flyger tillbaka till Rom, där han beräknas landa klockan 21.40 i kväll.

Kathpress / Red. 2012-09-16