Påven kräver respekt och medbestämmande för urbefolkningen

Påven Franciskus kräver respekt och medbestämmande för urbefolkningar. Regeringar måste inse, att dessa är en del av befolkningen, som måste ”värderas och frågas om råd” sade han i onsdags i Vatikanen. Han uppmanade till ”integration med full delaktighet” av dessa ursprungliga befolkningar på ”lokal och nationell nivå”. ”Man får inte tolerera någon social avgränsning eller uppdelning i klasser”, betonade Franciskus. Påven hade tagit emot i audiens omkring fyrtio företrädare för ursprungsbefolkningar, som hade kommit till en kongress med FN-organet IFAD i Rom.

Franciskus hänvisade framför allt till situationen för ungdomar och kvinnor, och även till dessa folks engagemang i klimatfrågan. De får inte tillåta att nya teknologier förstör miljön och därmed också till sist klimatet, den ekologiska jämvikten och ”folkens vishet”.

För påven är huvudproblemet frågan om hur ”rätten till utveckling” kan förenas med skyddet av urbefolkningarnas traditioner och deras områden. Franciskus uppmanade till ett fredligt samarbete mellan regeringar och urbefolkningar. Både sidor måste övervinna konflikter och motsättningar.

IFAD (International Fund for Agricultural Development) är ett organ inom FN. Dess centrala uppgift är att mobilisera resurser till understöd åt småbönder och lantarbetare för att höja produktionen av livsmedel, att förbättra försörjningsläget, att höja inkomsten och sysselsättningen.

Fonden kom till som en följd av toppmötet om världsförsörjningen 1974. Initiativet trädde i kraft 1977. Organisationen har sitt säte i Rom. 163 länder är medlemmar i fonden.

Kathpress 2017-02-15