Påven vädjade till 60 000 ministranter att göra en insats för freden

På tisdagen tog påven Franciskus emot 60 000 ministranter i Vatikanen. Ett bönemöte, med moderna sånger, på kvällen på Petersplatsen var höjdpunkten på det fem dagar långa besöket. Den tyska gruppen var störst och bestod av 50 000 ungdomar och den näst största gruppen bland de 19 deltagande nationerna kom från Österrike, med 4 000 medlemmar. Detta internationella evenemang ägde rum under det bibliska mottot ”Sök freden, jaga efter den”.

I början besvarade påven frågor från fem ungdomar, bland dem en minstrant från Speyer. Påven manade de unga katolikerna att bli ”fredens byggnadsarbetare och verktyg”. Om någon verkligen är en Jesu lärjunge måste detta kunna anas genom vederbörandes insats för fred. Därtill skall de unga stå ”osminkade” inför Gud med sin styrka respektive sina begränsningar.

Angående den minskande tron i den katolska kyrkan sade påven att ungdomarna själva skulle kunna ”vara apostlar och dra andra människor till Kristus”. Viktigare än ord är gärningar. Varje människa behöver ”vänner, som är goda exempel”. De unga kan göra detta på ett särskilt sätt, genom att ge utan att förvänta sig något i gengäld från andra. Ovillkorligen gäller för kristna att bättre och bättre lära känna Jesus. Den som ser sig själv som ett Guds barn får inte se sig själv som ett ensamt barn, utan se de andra som syskon.

Tron hjälper oss att begripa ”livets mening”, sade Franciskus. ”Det finns någon som älskar oss gränslöst och denne någon är Gud själv”. Varje troende bör sträva efter att fördjupa denna vänskap med Gud, vara tacksam för den och tjäna Gud i allt. Dessutom betonade han att vägen till helighet är ”inget för de lata”. Den som har sitt rotfäste i Gud kan inte annat än att ”dela denna gåva av kärlek med andra”. Detta kommer särskilt till uttryck i barmhärtighet. Det spelar ingen roll om den andre är ”vän eller främling, landsman eller utlänning”.

Franciskus förde sin dialog med ungdomarna sin vana trogen på italienska. Men på ungdomarnas frågor svarade han på tyska ”jag har förstått” innan han gav sitt förberedda svar. Franciskus lärde sig tyska under sina teologiska forskningar, men nyttjar praktiskt taget aldrig språket offentligt.

Kathpress 2018-07-31